Anunțuri

Print Friendly, PDF & Email

Articolul cu tema egalității de șanse își propune să contureze principiile egalității de gen și nedescriminării în contextul tratamentului egal și al accesului pe piața muncii.  Aceste principii se vor aplica  în toate etapele implementării proiectului prin acțiuni specifice care vizează creșterea calității vieții și incluziunea socio-profesională…..(citește mai mult)

17 aprilie 2018


Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat valențe politice precise în contextul globalizării. În istoria recentă …….(citește mai mult)

17 iulie 2018
 


29 august 2018

ANUNȚ IMPORTANT

Festivitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din județul Galați

Vă anunțăm că în data de 06.09.2018, între orele 1000-1500 ,  la sala de conferințe de la Vila Classic din Galați, str. I. L.Caragiane, nr. 2, va avea loc festivitatea de premiere pentru absolvenții cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” .

Toți participanții la formare din grupele 1-4, Galați, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvent și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț


30 august 2018

ANUNT IMPORTANT

Activitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din jud. Constanța 

Vă anunțăm că începând cu data de 03.09.2018, de luni-vineri, între orele 0830-1630 , vă puteți prezenta personal cu buletinul la sediul Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Mun. Constanța, str. I. Ghe. Duca, nr. 46, în vederea ridicării premiilor destinate absolvenților cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare”.

Toți participanții la formarea profesională din grupele 1 și 2 din Mun. Constanța, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvire și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț


17 octombrie 2018

SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ANTREPRENORIAT

Afacerea

Punctul de plecare în abordarea problematicii afacerilor îl reprezintă etimologia şi semnificaţia cuvântului afacere care este corespondentul semantic al termenului englezesc bussiness.

În Dicţionarul explicativ al limbii române DEX, bussines are semnificaţia ca afacere, fiind o „tranzacţie financiară comercială sau industrială bazată de obicei pe speculă sau pe speculaţii” sau „întreprindere cu rezultat favorabil” sau treabă importantă îndeletnicire, ocupaţie”.

Afacerea poate fi definită ca fiind un ansamblu de activităţi de combinare a resurselor avute la dispoziţie desfăşurate în urma identificării şi valorificării unor oportunităţi economice ţinând cont de riscurile mediului ambiant în scopul obţinerii de profit.

Descarcă articol


8 noiembrie 2018

ANUNȚ IMPORTANT

Festivitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din jud. Galați

Vă anunțăm că în data de 15.11.2018, între orele 1400-1700 ,  la sala de conferințe de la Vila Classic din Galați, str. I. L.Caragiane, nr. 2, va avea loc festivitatea de premiere pentru absolvenții cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” .

Toți participanții la formare din grupele 5-6, Galați, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvent și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț