Anunțuri

Print Friendly, PDF & Email

Articolul cu tema egalității de șanse își propune să contureze principiile egalității de gen și nedescriminării în contextul tratamentului egal și al accesului pe piața muncii.  Aceste principii se vor aplica  în toate etapele implementării proiectului prin acțiuni specifice care vizează creșterea calității vieții și incluziunea socio-profesională…..(citește mai mult)

17 aprilie 2018


Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat valențe politice precise în contextul globalizării. În istoria recentă …….(citește mai mult)

17 iulie 2018

29 august 2018

ANUNȚ IMPORTANT

Festivitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din județul Galați

Vă anunțăm că în data de 06.09.2018, între orele 1000-1500 ,  la sala de conferințe de la Vila Classic din Galați, str. I. L.Caragiane, nr. 2, va avea loc festivitatea de premiere pentru absolvenții cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” .

Toți participanții la formare din grupele 1-4, Galați, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvent și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț


30 august 2018

ANUNT IMPORTANT

Activitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din jud. Constanța 

Vă anunțăm că începând cu data de 03.09.2018, de luni-vineri, între orele 0830-1630 , vă puteți prezenta personal cu buletinul la sediul Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Mun. Constanța, str. I. Ghe. Duca, nr. 46, în vederea ridicării premiilor destinate absolvenților cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare”.

Toți participanții la formarea profesională din grupele 1 și 2 din Mun. Constanța, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvire și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț


17 octombrie 2018

SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ANTREPRENORIAT

Afacerea

Punctul de plecare în abordarea problematicii afacerilor îl reprezintă etimologia şi semnificaţia cuvântului afacere care este corespondentul semantic al termenului englezesc bussiness.

În Dicţionarul explicativ al limbii române DEX, bussines are semnificaţia ca afacere, fiind o „tranzacţie financiară comercială sau industrială bazată de obicei pe speculă sau pe speculaţii” sau „întreprindere cu rezultat favorabil” sau treabă importantă îndeletnicire, ocupaţie”.

Afacerea poate fi definită ca fiind un ansamblu de activităţi de combinare a resurselor avute la dispoziţie desfăşurate în urma identificării şi valorificării unor oportunităţi economice ţinând cont de riscurile mediului ambiant în scopul obţinerii de profit.

Descarcă articol


8 noiembrie 2018

ANUNȚ IMPORTANT

Festivitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din jud. Galați

Vă anunțăm că în data de 15.11.2018, între orele 1400-1700 ,  la sala de conferințe de la Vila Classic din Galați, str. I. L.Caragiane, nr. 2, va avea loc festivitatea de premiere pentru absolvenții cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” .

Toți participanții la formare din grupele 5-6, Galați, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvent și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț


15 februarie 2019

Stagiul de Practică – O premisă a reuşitei profesionale a viitorilor antreprenori

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piaa economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești, în timp ce creșterea activității economice și a bazei de clienți rămâne cea mai importantă problemă pentru IMM-urile din spațiul UE.

Creșterea gradului de ocupare pe piața muncii prin antreprenoriat, integrarea profesională a persoanelor șomere, inactive, reprezintă una din țintele majore vizate de analiză/cercetarea proprie privind nevoile grupului țintă realizată la nivelul regiunii Sud-Est (creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin promovarea antreprenoriatului competitiv, a formării și dezoltării capacităților antreprenoriale, inclusiv a ocupării pe cont propriu), conducând la promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, favorabilă incluziunii, asigurând coeziunea economică, socială și teritorială.

Stagiul de practică are ca scop sprijinirea celor care beneficiază de mentorat prin activităţi şi metode de instruire, practică, consiliere, strategie, schimb de bune practici şi transfer de know-how, utile în iniţierea şi dezvoltarea viitoarei afaceri.

Se urmărește înţelegerea de către stagiari a modului de funcţionare a unei întreprinderi al cărei obiect de activitate se regăseşte în aceeaşi grupă CAEN cu cea a întreprinderii pe care o vor înfiinţa şi dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente necesare punerii în practică a planului de afacere declarat câștigător.

Descarcă articol


6 martie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc vineri, 22 martie 2019, începând cu ora 15:00, în Mun. Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 39B-41, Hotel IBIS, Sala Traian. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 21 martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


6 martie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc sâmbătă, 23 martie 2019, începând cu ora 10:00, în Mun. Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 39B-41, Hotel IBIS, Sala Traian. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 21 martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


6 martie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc sâmbătă, 16 martie 2019, începând cu ora 10:00, în Mun. Galați, Str. I.L. Caragiale, Nr. 2, Vila CLASSIC. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până miercuri, 13 martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


6 martie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc vineri, 15 martie 2019, începând cu ora 14:00, în Mun. Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov Nr. 1, Hotel INSULA. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până miercuri, 13 martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


8 aprilie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc sâmbătă, 13 aprilie 2019, începând cu ora 10:00, în Mun. Galați, Bd. Marea Unire nr. 107, Hotel VEGA. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 11 aprilie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


8 aprilie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc vineri, 12 aprilie 2019, începând cu ora 12:30, în Mun. Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 1, Hotel INSULA. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 11 aprilie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


09.05.2019

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. GALAȚI în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” – Partener 3 în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în municipiul Galați.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel Vega, Bd. Marea Unire, nr.107.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii. Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale.

Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.

 • Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
 • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 0788498223, office@idru.ro
 • Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” 0745169406, antreprenorsud@gmail.com

Descarcă anunț


09.05.2019

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. BUZĂU în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” – Partener 2 în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în municipiul Buzău.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel Art, Bd. Nicolae Bălcescu, nr.18.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii. Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale.

Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.

 • Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
 • Asociația ESE – European Support for Education 0745399971, asociatia.ese@gmail.com
 • Asociația CRFPS „Pro Vocatie” 0213124060, office@provocatie.ro

Descarcă anunț


09.05.2019

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. TULCEA în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” – Partener 3 în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în municipiul Tulcea.

Evenimentul va avea loc vineri, 31.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel Insula, Str. Ing. Ivanov Dumitru, nr. 2.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii. Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale.

Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.

 • Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
 • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 0788498223, office@idru.ro
 • Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” 0745169406, antreprenorsud@gmail.com

Descarcă anunț


17.05.2019

Elementele strategiei unei firme inovative

Componentele strategiei

 Componentele majore ale strategiei organizaţionale sunt: misiunea, obiectivele fundamentale, opţiunile strategice, resursele, termenele şi avantajul competitiv.

Etape de elaborare a strategiei firmei

În procesul de elaborare a unei strategii de firmă se parcurg următoarele etape:

 • a. Formularea misiunii firmei;
 • b. Precizarea obiectivelor fundamentale (strategice);
 • c. Stabilirea modalităţilor (opţiunilor) strategice;
 • d. Dimensionarea resurselor necesare;
 • e. Fixarea termenelor, iniţiale şi finale, de realizarea a obiectivelor;
 • f. Stabilirea avantajului competitiv;
 • g. Articularea strategiei globale;
 • h. Stabilirea strategiilor pe domenii (strategii parţiale);
 • i. Formularea politicii globale şi a politicilor parţiale ale firmei.

Structura unei afaceri este sintetizată astfel:

1. Coordonatele comerciale ale afacerii:

 • Gama de produse și servicii, nevoi de consum;
 • Clienți și piața țintă, concurența;
 • Avantaje concurențiale;
 • Furnizori și aprovizionare;
 • Promovare, distribuție și vânzare.

2. Coordonatele manageriale ale afacerii:

 • Echipa managerială;
 • Structura organizatorică, angajați și colaboratori;
 • Alocarea responsabilităților și a resurselor;
 • Modalități de comunicare și delegare;
 • Sistem informațional și decizional;
 • Sediul și punctele de lucru ale firmei;
 • Amenajări și dotări pentru derularea activității;
 • Materiale și servicii de la terți.

3. Coordonatele financiare ale afacerii:

 • Necesarul și structura surselor de finanțare;
 • Venituri, cheltuieli și profit;
 • Încasări, plăti și numerar;
 • Rentabilitatea afacerii.

Datorită faptului că există multe probleme care-l preocupă pe un antreprenor la început de drum, în cadrul acestei acțiuni s-au făcut referi la:

 • conturarea unei strategii clare de piață;
 •  identificarea și cunoașterea competitorilor din domeniu;
 •  aprofundarea cunoştinţelor cu privire la organizarea internă a firmei;
 •  capacitate insuficientă de recrutare şi selecţie a personalului;
 •  evaluarea greşită a cheltuielilor operaţionale, inclusiv alte aspecte care fac „farmecul” vieţii cotidiene ale antreprenorului.

Unele dintre cele mai esențiale probleme cu care se confruntă afacerile noi sunt reprezentate de suprasolicitarea întreprinzătorului-manager și de lipsa unei echipe de conducere experimentate și cu expertiză în domeniul respectiv.

O importanță foarte mare o are managementul firmei, un produs oricât de bun ar fi el, nu poate fi convertit într-o afacere de succes prin intermediul unui management slab.

Managementul trebuie să fie privit ca un set de proceduri practice:

 • managementul este o muncă de conducere (a activităţii de muncă);
 • managementul este o activitate de dirijare;
 • managementul este un proces de conducere.

Dezvoltarea unei afaceri presupune identificarea operativă a oportunităţilor şi ameninţărilor mediului în care se operează, analiza corectă a punctelor tari şi a slăbiciunilor, previziunea realistă a efectelor sale, operându-se cu criterii de raţionalitate în materie de opţiuni, decizii şi evaluare a performanţelor.

Procesul managerial este dat de loialitatea fazelor şi etapelor prin care se clarifică obiectivele firmei şi ale subsistemelor sale organizaţionale, se stabilesc procesele de muncă necesare şi preconizate pentru atingerea lor, se repartizează sarcinile pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în esenţă, procesul managerial este constituit din ansamblul acţiunilor, desfăşurate într-o anumită succesiune, prin care sunt îndeplinite funcţiile manageriale, cu respectarea principiilor manageriale şi cu utilizarea unor metode adecvate realizării obiectivelor organizaţiei, în condiţii de profitabilitate ridicată şi de utilitate socială. Aplicat afacerii, întregul proces managerial este concentrat asupra construirii şi dezvoltării acesteia prin coordonarea judicioasă şi gestionarea raţională a resurselor de care firma dispune.

Strategia unei societăţi comerciale vizează în principal:

 1. Sfera de produse şi de pieţe în care este angajată societatea comercială, ceea ce îi oferă managerului avantajul de a se concentra asupra unor domenii complet conturate atât pe planul aprovizionării cât şi al desfacerii produselor firmei;
  1. Vectorul de creştere, care indică direcţia în care se dezvoltă societatea comercială, orientarea concretă a schimbării strategice;
  1. Avantajul competitiv, pus în evidenţă de către proprietăţile specifice ale pieţelor şi produselor care vor asigura societăţii comerciale o poziţie competitivă solidă;
  1. Sinergia, care concretizează şi măsoară capacitatea societăţii comerciale de a face eficiente intrările de produse pe pieţe, îndeosebi în domenii noi de creştere.

Atributele managementului financiar se delimitează astfel:

 • Evaluează eforturile financiare ale tuturor acțiunilor care au fost realizate;
 • Urmărește modul de utilizare a finanțelor dintr-o firmă și asigură utilizarea eficientă a acestuia;
 • Asigură și menține un echilibru financiar pe termen scurt și pe termen lung în concordanță cu necesitatea organizației;
 • Urmărește permanent rezultatul financiar al firmei (profitul).

Permanent este nevoie de un ecosistem antreprenorial puternic, în care componenta legislativă, infrastructura mediului de afaceri şi cultura antreprenorială să genereze coerența şi stabilitatea necesare stimulării comunității de business.

Descarcă articol


21.05.2019

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. CONSTANȚA în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația ESE – European Support for Education – Partener 1, Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” – Partener 2 și Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” – Partener 3 în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în municipiul Constanța.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel IBIS, Str. Mircea cel Batran, Nr. 39B-41, Sala Prestige.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii.

Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale. Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.
Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

 • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 0788498223, office@idru.ro
 • Asociatia ESE – European Support for Education 0745399971, asociatia.ese@gmail.com
 • Asociatia CRFPS „Pro Vocatie” 0213124060, office@provocatie.ro
 • Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” 0745169406, antreprenorsud@gmail.com

Descarcă anunț


17.08.2019

Competențe cheie pentru antreprenori de succes

Să înveţi este o abilitate, iar succesul unui antreprenor depinde de capacitatea sa de a învăţa rapid, de a acumula noi cunoştinţe şi de a le pune în practică în activitatea sa de zi cu zi. Ca antreprenor nu îţi permiţi luxul de a excela doar în zona ta de expertiză şi, în momentul în care ai ales să porneşti la drum pe cont propriu, îţi asumi faptul că va trebui să ştii lucruri din domenii variate pentru a face lucrurile să meargă.

Majoritatea antreprenorilor de succes au în comun 5 competenţe cheie pe care le-au dezvoltat de-a lungul timpului şi care îi ajută să îşi ducă la îndeplinire obiectivele.

1.     Un brand personal puternic

La început afacerea ta eşti tu! Nu compania, ideea, proiectele sau produsele tale. Doar tu! Vestea mai puţin bună este că indiferent dacă eşti conştient de asta sau nu, ai un brand personal care spune lucruri despre tine. Acest brand va fi la început brandul companiei tale şi va reflecta modul în care eşti perceput de cei din jur.

Vestea bună este că o dată ce ai conştientizat acest lucru poţi lucra la dezvoltarea unui brand personal puternic, iar asta te va ajuta în poziţionarea startup-ului tău şi îţi va creşte semnificativ şansele de a avea reuşite. Antreprenorii de succes sunt vizibili şi comunică în permanenţă valorile propriului brand şi factorii care îi diferenţiază, iar clienţii lor asociază compania cu imaginea persoanei care o reprezintă! Depinde doar de tine ca brandul tău să fie un punct forte.

2. Abilităţi de comunicare excelente

Abilităţile de comunicare sunt imperativ necesare pentru orice antreprenor. Va trebui să comunici cu echipa ta, cu partenerii de afaceri, cu clienţii, cu investitorii şi cu alte categorii de public. Succesul tău depinde de abilitatea de comunica eficient, de a-ţi exprima ideile clar şi concis şi de a transmite mai departe informaţii.

Abilitatea de a vorbi în public îţi va aduce credibilitate şi va câştiga încrederea audienţei, te va ajuta să convingi şi să transmiţi mesaje cu impact. În plus, una dintre cele mai bune modalităţi de a-ţi promova produsul sau serviciul este dacă alegi să vorbeşti la conferinţe şi evenimente relevante în industrie. Pe măsură ce afacerea ta se va dezvolta, va fi nevoie să vorbeşti în public din ce în ce mai des, aşa că e bine să te pregăteşti pentru asta încă de la început.

3.     Trebuie să ştii să vinzi!

Atunci când porneşti la drum cu propria afacere, să ştii să vinzi este foarte important şi poate face diferenţa între succes şi eşec. Indiferent dacă îţi place sau nu, orice antreprenor este un om de vânzări şi este pus zi de zi în situaţia de a vinde. Trebuie să îţi vinzi abilităţile de leadership şi viziunea în faţa echipei, să îţi vinzi produsele sau serviciile clienţilor, să-ţi vinzi ideea investitorilor şi potenţialilor parteneri.

Deşi poate părea simplu la prima vedere, să fii un om de vânzare bun nu este uşor. Trebuie să fii capabil să îţi susţii ideile cu încredere şi entuziasm, să fii convingător, să nu eziţi, să ştii să negociezi. Mai mult decât atât, trebuie să ştii cum se derulează un proces de vânzare, cum poţi identifica potenţialii clienţii şi cum să negociezi cu aceştia. Dacă ştii să vinzi, şansele tale de a reuşi cresc considerabil indiferent de domeniul tău de activitate.

4.     Cunoştinţe de management al proiectelor

La început orice startup este un proiect, iar competenţele de management al proiectelor te vor ajuta să îţi conduci propria echipa în mod eficient pentru atinge obiectivele prestabilite. Un antreprenor care este un bun manager de proiect va şti să gestioneze resursele limitate de care dispune (timp, oameni şi bani) pentru a-şi atinge scopul.

Un bun manager de proiect ştie să stabilească o succesiune clară a activităţilor catre trebuie desfăşurate şi să le aloce echipei în funcţie de competenţele acesteia, estimează corect timpul şi costul acestor activităţi şi monitorizează în permanenţă execuţia sarcinilor, ceea ce îi va permite să gestioneze eficient evenimentele neprevăzute care vor apărea.

5.     Un management eficient al timpului

Majoritatea antreprenorilor sunt oameni foarte ocupaţi, renumiţi pentru orele lungi petrecute la birou şi weekend-urile lucrătoare. Realitatea este însă că şi ei, la fel ca şi celelalte persoane, au acelaşi număr de ore zilnic pe care trebuie să înveţe să le aloce eficient pentru a duce la capăt tot ceea ce îşi propun şi a construi o organizaţie sustenabilă pe termen lung.

Atunci când eşti pasionat de ceea ce faci, ai de cele mai multe ori tendinţa de a lucra în permanenţă şi de a uita de viaţa personală. Lipsa de echilibru duce însă la situaţii severe de burn out, iar situaţia poate scăpa foarte uşor de sub control şi poate pune în pericol sănătatea ta şi a afacerii tale. Dacă vrei să ai perspective pe termen lung atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal, soluţia este un management eficient al timpului. Trebuie să înveţi să delegi, să elimini pe cât posibil factorii care te distrag (social media, telefoane, e-mail-uri la care răspunzi atunci când le primeşti) şi să îţi stabileşti clar priorităţile. Antreprenorii de succes sunt cei care ştiu să îşi gestioneze eficient timpul şi să îşi găsească echilibrul.

Competenţele despre care am menționat sunt un „must have” pentru antreprenori şi, din păcate, nu se învaţă pe băncile şcolii.

Descarcă articol