Prezentare Proiect

Print Friendly, PDF & Email

Proiect cofinanţat din Fondul European Structural și de Investiții prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Numărul de identificare al contractului: POCU/82/3/7/105554

Durata proiectului: 36 luni (18.01.2018 – 17.01.2021)

Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Asociația ESE – European Support for Education (Partener 1), Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” (Partener 2), Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” (Partener 3).

Regiunea de implementare: Sud – Est

Județele: Brăila, Buzău. Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea

Obiectivul general

Creșterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piața muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 620 persoane prin furnizarea unor măsuri integrate de antreprenoriat, orientate pe creșterea mobilității și a gradului de ocupare a persoanelor șomere, inactive, inclusiv a înființării și dezvoltării unor activități independente non-agricole în scopul creării de noi locuri de muncă durabile în zonele urbane din regiunea de implementare Sud-Est.