Rezultate Anticipate

Print Friendly, PDF & Email

Prin derularea activităţilor şi a subactivităţilor aferente, se urmăreşte obţinerea unor rezultate directe şi evidente care se vor concretiza prin atingerea obiectivului general şi obiectivelor specifice ale proiectului.

Rezultatele obtinute vor fi:

 1. R1/ 1 cadru general de informare a publicului privind cultura antreprenoriala la nivelul regiunii Sud-Est (judetele Constanta,Tulcea, Buzau, Braila, Galati, Vrancea) elaborat, aprobat si implementat; 1 grup de lucru pentru elaborarea cadrului general de informare a publicului privind cultura antreprenoriala la nivelul regiunii Sud-Est constituit; 3 intalniri ale grupului de lucru realizate; total 1800 persoane/regiunea Sud-Est beneficiare ale implementarii cadrului general de informare privind cultura antreprenoriala (respectiv, 300 persoane beneficiare la nivelul fiecarui judet).
 2. R2/ 6 parteneriate la nivelul regiunii de implementare Sud-Est (1 parteneriat/judet), respectiv Constanta/S, Tulcea/S, Buzau/M1, Braila/M3, Galati/M3, Vrancea/M1, intre reprezentanti relevanti ai mediului de afaceri, ai autoritatilor/institutiilor publice locale/judetene (consilii locale/judetene, camere de comert si industrie, agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca) create si devenite functionale; 12 intalniri periodice ale membrilor parteneriatelor la nivelul regiunii Sud-Est organizate si realizate, respectiv cate 2 intalniri de lucru/parteneriat/judet; 12 agende de lucru elaborate si implementate, respectiv cate 2 agende/parteneriat/judet; 12 minute cu observatii, propuneri si solutii de imbunatatire a insertiei socio-profesionale a fortei de munca in zona urbana a regiunii si de crestere a gradului de ocupare prin antreprenoriat si 12 liste de prezenta la intanirile periodice de lucru completate, respectiv cate 2 minute si liste de prezenta/parteneriat/judet.
 3. R3/ 1 set de materiale de informare a publicului privind avantajele, posibilitatile de acces si beneficiile participarii la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial elaborate (respectiv mapa, pliant, brosura); 1800 mape, 1800 pliante si 1800 brosuri tiparite si distribuite publicului din regiunea Sud-Est prin intermediul consiliilor locale/judetene, camerelor de comert si industrie, agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, precum si in cadrul campaniilor de informare la nivelul regiunii Sud-Est (judetele Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati, Vrancea) privind accesul si beneficiile participarii la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial, organizate in cadrul subactivitatii A.1.4; 10 rapoarte (lunare) privind stadiul distributiei materialelor de informare a publicului privind programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial la nivelul fiecarui judet din regiunea Sud-Est (cate 1 raport/luna).
 4. R4/ 6 campanii de informare privind avantajele, posibiltatile de acces si beneficiile participarii la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial furnizat in cadrul proiectului (1 campanie/judet a cate 5 zile/campanie/resedinta de judet) planificate, organizate si desfasurate la nivelul regiunii Sud-Est (respectiv Constanta/Constanta, Tulcea/Tulcea, Buzau/Buzau, Braila/Braila, Galati/Galati, Focsani/Vrancea); total 1800 persoane vizate pentru participare la toate cele 6 campanii de informare la nivelul regiunii Sud-Est; 300 persoane participante/campanie de informare organizate la nivelul fiecarui judet (respectiv Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati, Vrancea), vizand in principal persoanele somere, persoanele inactive pe piata muncii si persoanele care au un loc de munca dar doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, inclusiv femei si persoane de etnie roma; total 30 zile de informare a publicului la nivelul regiunii Sud-Est, respectiv 5 zile/campanie/judet; total 6 liste de prezenta a publicului la campaniile de informare completate, respectiv cate 1 lista de prezenta/judet.
 5. R5/ 1 plan de identificare a grupului tinta (GT) beneficiar al programului de formare antreprenoriala la nivelul regiunii Sud-Est, respectiv judetele Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati, Vrancea, elaborat pe baza rezultatelor analizei/cercetarii preliminare privind nevoile GT identificate, a studiilor si datelor statistice relevante din aria vizata, tinand cont de principiul egalitatii de sanse, gen si non-discriminarii; 1 instrument de lucru (exp. chestionar) privind identificarea nevoilor si subcategoriilor de grup tinta aplicat la min. 620 persoane fizice din regiunea Sud-Est; actiuni periodice de informare privind beneficiile programului de formare antreprenoriala si identificare GT relevant (deplasari in teren); min. 620 persoane fizice (persoane somere, inactive sau care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban in scopul crearii de noi locuri de munca, au resedinta/domiciliul in regiunea Sud-Est) identificate la nivelul regiunii Sud-Est, respectiv judetele Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati, Vrancea; 1 raport privind rezultatele obtinute in urma aplicarii instrumentelor de lucru/chestionarii si incadrarea grupului tinta; 1 nota privind principalele nevoi identificate (formare antreprenoriala, ocupare si plasare pe piata muncii) ale GT.
 6. R6/ 1 metodologie de selectie a grupului tinta (GT) beneficiar al programului de formare antreprenoriala din regiunea Sud-Est;620 persoane fizice din regiunea Sud-Est selectate in GT pentru cursul de formare antreprenoriala si monitorizate, fiind vizate 62 persoane somere, 124 persoane inactive, 434 persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca la nivelul regiunii Sud-Est (respective 150/Constanta, 60/Tulcea, 140/Buzau, 60/Braila, 150/Galati, 60/Vrancea), din care 310 femei (50%) si 62 de etnie roma (10%); 620 dosare GT (formulare de inregistrare, declaratii etc) completate la nivelul regiunii Sud-Est pentru furnizarea cursului de antreprenoriat (cel putin 50 dosare/judet); 6 liste GT beneficiar al cursului de antreprenoriat, cate 1 lista/judet; rapoarte lunare de monitorizare a GT (min. 1 raport/judet).
 7. R7/ 1 structura a procedurii privind organizarea si desfasurarea programului de formare antreprenoriala (respectiv domeniul de aplicare, structura cursului resursele de timp, umane si materiale implicate, coordonarea, organizarea si derularea programului de formare, instructiuni de lucru etc); 1 procedura privind organizarea si desfasurarea programului de formare antreprenoriala a 620 persoane fizice din regiunea Sud-Est (judetele Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati, Vrancea) care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola elaborata si implementata.
 8. R8/ 1 program de formare Competente antreprenoriale organizat; 620 persoane (respectiv 150/Constanta, 60/Tulcea, 140/Buzau, 60/Braila, 150/Galati, 60/Vrancea) participante; formatori implicati in derularea programului selectati; graficul programului si locatiile de formare stabilite; informari privind cadrul general de desfasurare a programului realizate; 1 suport de curs elaborat/editat in format electronic; 1 set materiale didactice de predare elaborat; 33 grupe cursanti organizate (8/Constanta/S, 3/Tulcea/S, 8/Buzau/M2, 3/Braila/M2, 8/Galati/S, 3/Vrancea/M2); pachet transport materiale, inchiriere sali curs si hrana cursanti pentru 33 grupe (19/S, 14/M2); 620 seturi de materiale pentru sustinerea activitatilor de educatie/formare achizitionate; 1 structura plan de afaceri (PA) elaborata/aprobata; 620 PA elaborate; 1 cadru de organizare a examenelor de absolvire si certificare; 620 persoane inscrise la examenele de absolvire, evaluate si certificate; 33 comisii de examinare constituite, 33 examene de absolvire organizate si desfasurate; 620 certificate de absolvire la cursul de formare in Competente antreprenoriale eliberate cursantilor care au absolvit programul si declarati admisi de catre comisia de examinare, gestionate si arhivate.
 9. R9/ 1 metodologie de organizare a procesului de selectie a celor mai bune idei de afaceri (concurs planuri de afaceri/PA) propuse de catre reprezentantii grupului tinta elaborata si aprobata de MFE, avand la baza o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva; 1 set anexe (formulare si modele) ale metodologiei de selectie a planurilor de afaceri inscrise in concurs, respectand principiul non-discriminarii si al egalitatii de sanse si gen (respectiv, model cerere tip de inscriere/inregistrare plan de afaceri in concurs, model coperta autorizata plan de afaceri, model opis dosar plan de afaceri, prioritizarea domeniilor de activitate din planul de afaceri, coduri CAEN eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis conform specificatiilor GSCS3.7, formular deviz investitie/buget, model declaratie de angajament, model declaratie de eligibilitate beneficiar ajutor de minimis, model declaratie privind eligibilitatea TVA, model declaratie de evitare a incompatibilitatii, model declaratie privind evitarea dublei finantari, grila de verificare a conformitatii eligibilitatii solicitantului de ajutor de minimis si a conformitatii administrative, grila de evaluare tehnico-financiara a planurilor de afaceri, model contestatie privind rezultatele concursului).
 10. R10/ 1 anunt organizare concurs selectie planuri de afaceri (cu depunere continua) elaborat si publicat; 1 concurs de selectie a celor mai relevante idei de afaceri organizat la nivelul regiunii Sud-Est, in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu; 1 juriu/comisie de selectie a celor mai bune planuri de afaceri constituita (format din reprezentanti relevanti din aria de implementare a proiectului); 620 participant si 620 planuri de afaceri/PA inscrise in concurs; 1 document de centralizare a rezultatelor si interpretare a rezultatelor procesului de selectie a celor mai bune idei de afaceri; 1 anunt afisare rezultate concurs publicat pe website; 75 planuri de afaceri selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis (subventii/micro-granturi) pentru infiintarea/dezvoltarea de start-up-uri non-agricole in zona urbana a reg. Sud-Est (cel putin 2 planuri de afaceri selectate in fiecare din cele 6 judete ale regiunii); 8 PA (min 10%) care propun dezvoltarea durabila selectate; 8 planuri (min 10%) care propun sprijinirea economiei cu emisii scazute de CO2 si eficienta utilizarii resurselor selectate; 8 pA (min 10%) care propun inovarea sociala selectate; 19 PA (min 25%) care propun utilizarea si calitatea TIC selectate; 8 PA (min 10%) care propun consolidarea cercetarii/dezvoltarii tehnologice/inovarii selectate.
 11. R11/ 1 structura a metodologiei privind organizarea si desfasurarea stagiilor de practica in intreprinderi; 1 metodologie de organizare a stagiilor de practica in intreprinderi relevante functionale pentru 75 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis pentru zona urbana a regiunii Sud-Est (judetele Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati, Vrancea) elaborata, aprobata si implementata; diseminari ale metodologiei privind organizarea si desfasurarea stagiilor de practica (obiective, detalii si etape organizare stagii, prezentarea si specificul grupului tinta vizat, resursele umene implicate in derularea stagiilor, responsabilitatile participantilor la stagii, monitorizarea stagiilor, finalizarea si modalitatea de prezentare a concluziilor stagiilor de practica) catre grupul de experti responsabili si catre cele 75 persoane participante la stagii de practica in intreprinderi.
 12. R12/ actiuni de identificare a intreprinderilor in care se vor derula stagiile de practica; 1 lista a intreprinderilor identificate la nivelul regiunii Sud-Est in vederea organizarii stagiilor de practica; 75 stagii de practica in intreprinderi functionale cu activitate economica relevanta din aceeasi grupa CAEN organizate, efectuate (la sediul social/punctul de lucru al intreprinderii) si monitorizate in regiunea Sud-Est, din care min 2 stagii/Constanta (S/M1/M2/M3), min 2 stagii/Tulcea (S/M3), min 2 stagii/Buzau (M1/M2), min 2 stagii/Braila (M2), min 2 stagii/Galati (S/M3), min 2 stagii/Vrancea (M2); 75 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis participante la stagiile de practica in intreprinderi functionale cu activitate economica din aceeasi grupa CAEN organizate in regiunea Sud-Est (cu min. 40 ore/stagiu/persoana); 75 reprezentanti ai intreprinderilor (cu rol de mentori) implicati in desfasurarea stagiilor de practica in intreprinderi functionale cu activitate economica relevanta din aceeasi grupa CAEN; 75 copii CIF/extrase ONRC ale operatorilor economici care asigura cele 75 stagii de practica, pentru a demonstra incadrarea in aceeasi grupa CAEN; 75 rapoarte de stagiu de practica elaborate si semnate de catre reprezentantii intreprinderilor (cu rol de mentori) implicati in desfasurarea stagiilor de practica si cursanti.
 13. R13/ 1 metodologie si 1 plan personalizat si inovator de consiliere/consultanta/mentorat antreprenorial viitoriilor antreprenori, ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri si anterior infiintarii intreprinderilor la nivelul reg. Sud-Est elaborate si implementate; 1 chestionar de evaluare a intereselor antreprenoriale si de identificare a nevoilor de consiliere pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale elaborat si aplicat la cele 75 persoane selectate pentru infiintarea afacerilor; 1 set instrumente de consiliere/consultanta antreprenoriala elaborat/aplicat; 75 persoane din reg. Sud-Est (respectiv cel putin 2 persoane in fiecare din cele 6 judete ale regiunii) beneficiare ale serviciilor inovatoare/personalizate de consiliere/consultanta antreprenoriala; 12 ateliere de lucru cu tematici in domeniul antreprenoriatului (exp: metode/tehnici eficiente de management) organizate si derulate, cate 2 ateliere/judet (in resedintele de judet), cu min. 12 participanti/atelier; 1 raport general privind rezultatele actiunilor personalizate de consiliere/consultanta antreprenoriala a persoanelor selectate pentru infiintarea de afaceri.
 14. R14/ 75 intreprinderi/IMM (potrivit art.2, alin.1 si 2 din Legea nr. 346/2004) non-agriole infiintate in mediul urban (sediu social/punct de lucru) din regiunea Sud-Est si beneficiare ale ajutorului de minimis necesar implementarii planurilor de afaceri selectate spre finantare, din care min 2 IMM/Constanta (S, M1, M2, M3), min 2 IMM/Tulcea (S, M3), min 2 IMM/Buzau (M1, M2), min 2 IMM/Braila (M2), min 2 IMM/Galati (S, M3), min 2 IMM/Vrancea (M2); 150 noi locuri de munca create in cadrul celor 75 noi IMM infiintate, in vederea cresterii gradului de ocupare prin antreprenoriat si a nivelului de dezvoltare socio-profesionala, din care cel putin 2 locuri de munca/IMM, in fiecare din cele 6 judete ale regiunii; 150 persoane angajate in cele 75 IMM infiintate (min 2 persoane/IMM cu domiciuliul/resedinta in mediul urban/rural din reg. Sud-Est), din care 50% femei si 5% romi; 150 dosare cu documente necesare in relatia cu angajatii elaborate (150 contracte individuale de munca, 150 fise de post); 75 intreprinderi organizate/demarate/functionale (regulamente de ordine interioara, proceduri, decizii).
 15. R15/ 1 calendar de organizare si 6 locatii de derulare a targurilor judetene de cariera la nivelul regiunii Sud-Est stabilite; 6 anunturi de organizare a targurilor judetene de cariera elaborate si publicate; total 6 targuri judetene de cariera la nivelul regiunii Sud-Est organizate in vederea asigurarii accesului resurselor umane la oferta locurilor de munca in cadrul IMM beneficiare ale ajutorului de minimis (cate 1 targ in fiecare resedinta de judet); 75 intreprinderi/IMM non-agriole din mediul urban al regiunii Sud- Est participante la cele 6 targuri judetene de cariera (cel putin 2 IMM participante in fiecare din cele 6 judete ale regiunii); total min. 300 participanti la cele 6 targuri judetene de cariera organizate in regiunea Sud-Est (min. 50/Constanta, min. 50/Tulcea, min. 50/Buzau, min. 50/Braila, min. 50/Galati, min. 50/Vrancea); 6 seturi de materiale privind obiectul de activitate, strategia si planul de dezvoltare antreprenoriala a celor 75 IMM infiintate in regiunea Sud-Est elaborate (pliant, brosura), cate 1 set de materiale/judet; 300 pliante si 300 brosuri machetate/realizate/distribuite la nivelul regiunii Sud-Est in cadrul targurilor judetene de cariera (50 pliante/judet, 50 brosuri/judet).
 16. R16/ 75 planuri de afaceri/PA pentru dezvoltarea de StartUp-uri non-agricole in zona urbana a reg. Sud-Est implementate/monitorizate, 75 subventii (micro-granturi)/ajutoare de minimis acordate si 75 contracte de subventie semnate la nivelul reg. Sud-Est pentru infiintarea de noi afaceri nonagricole in mediul urban (cel putin 2 contracte de subventie semnate in fiecare din cele 6 judete ale regiunii); 75 deconturi realizate de catre administratorul schemei de antreprenoriat privind sumele aferente implementarii a 75 PA non-agricole selectate in zona urbana a reg. Sud-Est; 75 noi IMM functionale/reg. Sud-Est; actiuni specifice de demarare a activitatilor in 75 IMM nou infiintate (respectiv realizare promovare, proiectare financiara, productie durabila, distributie si valorificare, planificare strategii antreprenoriale, asigurarea SSM, promovarea temelor orizontale/secundare in afaceri); 75 IMM si 150 angajati monitorizati; rapoarte lunare ale IMM intocmite; min 4 vizite/IMM si min 4 rapoarte de monitorizare/IMM (total 4×75=300 vizite si 300 rapoarte de monitorizare la nivelul reg. Sud-Est) realizate in vederea identificarii stadiului afacerilor infiintate si stabilirii strategiei eficiente de functionare si dezvoltare.
 17. R17/ total 6 schimburi de bune practici intre persoanele a caror planuri de afaceri au fost selectate si alti actori relevanti ai mediului de afaceri la nivel judetean/regional (1 schimb de bune practici in fiecare resedinta de judet) organizate; 6 comunicate adresate mediului de afaceri la nivel judetean/regional privind organizarea schimburilor de bune practici elaborate si transmise; 6 agende ale derularii schimburilor de bune practici elaborate si aprobate; total 300 participanti/6 schimburi de bune practici/SBP organizate la nivelul regiunii Sud-Est (cate 50 participanti/SBP/judet) intre reprezentantii IMM-urilor nou infiintate (min. 2/judet), potentialilor colaboratori din mediul de afaceri la nivel judetean, autoritatilor/institutiilor publice locale/judetene (consilii locale/judetene), camerelor de comert si industrie, organizatiilor sindicale si patronale, ONG din aria de interes care au ca obiectiv ocuparea fortei de munca si incluziunea sociala (dupa caz); actiuni specifice de incurajare si dezvoltare a spiritului antreprenorial pentru cei 75 noi antreprenori; 12 rapoarte lunare privind activitatea derulata.
 18. R18/ 1 structura de interes comun (asociatie) infiintata in conditiile legii de catre cele 75 IMM din proiect in scopul consolidarii sistemului economiei de piata la nivelul reg. Sud-Est, promovarii si apararii intereselor legitime ale membrilor asociatiei; 6 intalniri ale membrilor asociatiei (1 intalnire/fiecare resedinta de judet); 1 centru regional de dezvoltare a antreprenoriatului vizand consolidarea capacitatii noilor antreprenori si angrenarea altor potentiali antreprenori infiintat, devenit functional si dezvoltat; 1 parteneriat de business la nivelul reg. Sud-Est prin implicarea autoritatilor administratiei publice, camerei de comert si industrie, institutiilor bancare/financiare nonbancare, ADR-Sud-Est, organizatiilor sindicale/patronale, comitetelor sectoriale, ONG din aria de interes, a mediului de afaceri reprezentativ din cele 6 judete vizate creat si devenit functional; 6 intalniri periodice/parteneriat (1 intalnire/judet) ale membrilor parteneriatului de business in reg. Sud-Est realizate; 1 plan de asigurare sustenabilitatii ideilor de afaceri pentru min 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului, elaborat si aprobat in cadrul parteneriatului.
 19. R19/ 1 metodologie de realizare a monitorizarii celor 75 IMM infiintate la nivelul reg. Sud-est elaborata/aprobata/implementata; 75 afaceri operationalizate/dezvoltate/monitorizate; actiuni specifice de dezvoltare si crestere a sustenabilitatii afacerilor (business coaching pentru echipele IMM, stabilire resurse necesare pe termen mediu/lung, evaluare oportunitati/amenintari existente, imbunatatirea activitatii prin noi caracteristici, identificare segmente de piata specializate, analiza riscuri antreprenoriale, factori de influenta, elemente de administrare eficienta a afacerii) implementate; 6 grupuri-suport de indrumare in afaceri organizate in reg. Sud-Est (cate 1 grup/judet); 6 ateliere de lucru ale grupului-suport de indrumare in afaceri (cate 1 atelier de lucru/judet) desfasurate; 150 angajati in IMM create monitorizati; rapoarte lunare ale IMM intocmite; min 2 vizite/IMM si min 2 rapoarte de monitorizare/IMM (total 2×75=150 vizite si 150 rapoarte de monitorizare la nivelul reg. Sud-Est) realizate in vederea identificarii stadiului afacerilor infiintate si stabilirii unui plan eficient de functionare si crestere a sustenabilitatii.
 20. R20/ 1 strategie sustenabila de dezvoltare a antreprenoriatului si de extindere a activitatii intreprinderilor/firmelor infiintate prin finantare din fonduri europene in regiunea Sud-Est elaborata, aprobata si diseminata; 1 program multianual de dezvoltare a capacitatii competitive si de imbunatatire a accesului firmelor noi pe piata regionala, vizand o serie de masuri de accelerare a progresului in indeplinirea cerintelor impuse de piata interna intocmit, aprobat si diseminat la nivelul regiunii Sud-Est; min. 3 intalniri ale membrilor grupului de lucru pentru elaborarea celor 2 documente (strategie sustenabila si program multianual); 600 exemplare strategie sustenabila de dezvoltare a antreprenoriatului tiparite si distribuite in fiecare judet al regiunii Sud-Est (100 exemplare strategie distribuite/judet); 600 reprezentanti IMM, autoritati/institutii etc. informati la nivel regional.
 21. R21/ 5 etape importante in coordonarea generala a proiectului stabilite (initiere, planificare, realizare, control/monitorizare, finalizare); 1 matrice-cadru logic a proiectului elaborata; 1 procedura de selectie a expertilor pe termen scurt eleborata si implementata; 1 echipa de proiect (ETL si ETS) selectata, formata si organizata; documente de angajare ale echipei de proiect definite si semnate (contracte individuale de munca, fise de post); sarcini si responsabilitati stabilite la nivel de parteneriat; contracte de furnizare servicii (conform legislatiei in vigoare); personal cheie activat si responsabilitati stabilite; 1 comitet regional de monitorizare, format din reprezentanti ai organizatiilor partenere aplicante, constituit; 36 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate; 1 manual de implementare a proiectului elaborat, aprobat si implementat; 1 plan de alocare a resurselor pe activitati elaborate, aprobat si implementat; 1 plan de actiuni pentru atingerea obiectivelor orizontale elaborate, aprobat si implementat; 1 plan de asigurare a sustenabilitatii activitatilor elaborate, aprobat si implementat; 1 strategie de management al riscului elaborate, aprobata si implementata.
 22. R22/ 1 procedura de monitorizare tehnico-financiara elaborata/implementata; 12 reuniuni intermediare trimestriale de monitorizare si evaluare cu decidentii strategici ai parteneriatului; 36 sedinte operative lunare; activitate tehnica gestionata, monitorizata si verificata (lunar); vizite de control/raportare (lunar) realizate; rapoarte vizita de control (lunar/periodice) elaborate, avizate si prezentate echipei in sedintele lunare operative; rapoarte de activitate si documente justificative livrabile ale membrilor echipei de proiect elaborate lunar; analiza si feed-back asupra raportarilor membrilor echipei realizate; min. 12 rapoarte tehnico- financiare privind progresul proiectului elaborate; previziuni/situatii financiare periodice privind executia bugetara realizate; 1 procedura de rambursare elaborata/implementata; min. 12 CR/CP a cheltuielilor realizate; contabilitatea proiectului realizata; 1 situatie centralizata a actiunilor intreprinse pentru sustenabilitate si a rezultatelor proiectului; arhiva fizica si electronica a documentelor privind gestiunea tehnico-financiara; 1 procedura de organizare si derulare a achizitiilor in cadrul proiectului elaborata/implementata; 1 plan multianual de achizitii realizat; proceduri de achizitii derulate conform legislatiei in vigoare.
 23. R23/ cheltuieli efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului realizate de fiecare partener (reprezinta rata forfetara de 15% din costurile directe eligibile cu personalul care nu fac obiectul subcontractarii), respectiv 772642,19 lei total cheltuieli indirecte (Solicitant=308686,64 lei, Membru 1=115294,78 lei, Membru 2=172006,00 lei, Membru 3=176654,77 lei), din care cheltuieli indirecte nepurtatoare de TVA/salarii si comisioane bancare (Solicitant=216080,65 lei, Membru 1=80706,35 lei Membru 2=120404,20 lei, Membru 3=123658,33 lei) si cheltuieli indirecte purtatoare de TVA (Solicitant=92605,99 lei, Membru 1=34588,43 lei, Membru 2=51601,80 lei, Membru 3=52996,44 lei). Aceste cheltuieli includ: cheltuieli indirecte de personal, dupa caz (salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect, dupa caz; salarii aferente personalului administrativ si auxiliar Solicitant si parteneri, dupa caz; contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora, dupa caz), cheltuieli generale de administratie, chirie sediu administrativ pentru proiect pentru S/M1/M2/M3 (dupa caz), utilitati, telefonie, internet, servicii curatenie, servicii postale si curierat, arhivare documente, comisioane bancare, materiale consumabile, cheltuieli pentru informarea si publicitatea aferenta proiectului etc).
 24. R24/ 1 pagina web a proiectului si cont pagina de socializare (realizare/administrare/actualizare); 1 plan de promovare a proiectului elaborat, aprobat si implementat; 1 procedura de respectare a regulilor de identitate vizuala elaborata si implementata; 1 set elemente vizuale fundamentale pentru construirea imaginii proiectului; 3 intalniri de lucru pentru elaborarea materialelor de info-publicitate; materiale de info-publicitate personalizate realizate si distribuite (1800 genti, 1800 tricouri, 1800 brelocuri, 1800 seturi pixuri/creion mecanic, 1800 memory stick, 1800 agende, 120 afise, 12 roll-up-uri, 1800 mape documente, 1800 pliante prezentare proiect, 1800 brosuri de prezentare a rezultatelor proiectului, 1800 cuburi foi, 1800 DVD-uri); 1 conferinta de lansare organizata, 100 participanti/conferinta lansare, 1 conferinta de presa organizata; 1 comunicat de presa privind lansarea proiectului publicat pe website; 12 news/lettere informative tematice privind stadiul implementarii, cu aparitie trimestriala, elaborate/difuzate pe website; 6 articole de specialitate privind promovarea temelor orizontale/secundare; 1 conferinta finala organizata; 100 participanti/conferinta finala; 1 conferinta de presa organizata la finalizarea implementarii proiectului; 1 comunicat de presa privind finalizarea proiectului publicat pe website.