Anunț lansare concurs planuri de afaceri

Print Friendly, PDF & Email

24.05.2019

Anunț relansare concurs planuri de afaceri “START UP pentru Regiunea Sud-Est” POCU/82/3/7/105554

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, se va deschide începând cu data 28.05.2019 ora 08:30 și se va închide pe 03.06.2019 ora 20:30.

Organizarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor ajutorului de minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii pe o perioada de 18 luni din care 6 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate. Pentru detalii vă rugăm consultaţi REVIZIA 1 a Metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri, respectiv erata la revizia 1 a metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri.

La Concurs vor putea participa toţi absolvenţii programului de formare Competențe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului.

De asemenea, pot participa la Concurs și patru (4) persoane care au deja certificatul de absolvire pentru competențe antreprenoriale și se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile (șomer, persoană inactive, angajat). Pentru detalii consultaţi REVIZIA 1 a Metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri, respectiv erata la revizia 1 a metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri.

Prezenta schemă de minimis se aplică pentru întreprinderi înființate de persoane cu vârsta de minim 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în regiunea de dezvoltare Sud-Est.

Codurile CAEN eligibile pentru înscrierea planului de afaceri în Concurs sunt enumerate în Anexa 4 la metodologie. Pentru detalii consultaţi Anexa 4 din REVIZIA 1 a Metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri, respectiv erata la revizia 1 a metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri.

În cadrul concursului vor fi selectate 8 planuri de afaceri, care vor fi implementate în orașele din fiecare județ din regiunea Sud-Est.
Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 147.835 lei, reprezentând totalul cheltuielilor eligibile.

Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum urmează:

 • Tranșa inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost aceasta aprobată în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.
 • Tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni, aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Pentru detalii privind condiţiile de eligilibilitate vă rugăm consultaţi REVIZIA 1 a Metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri, respectiv erata la revizia 1 a metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri.

Dosarul pentru participarea la concursul de planuri de afaceri va conține următoarele documente:
• Plan de afaceri – conform Model Anexa 1
• Calendar de implementare – conform Model Anexa 2
• Formular deviz investitie/buget- conform Model Anexa 3
• Cerere tip de inscriere/inregistrare Plan de Afaceri in concurs – conform Model Anexa 5
• Coperta autorizată Plan de Afaceri – conform Model Anexa 6
• Opis dosar Plan de Afaceri – conform Model Anexa 7
• Declaratie de angajament- conform Model Anexa 8
• Declaratie de eligibilitate beneficiar ajutor de minimis – conform Model Anexa 9
• Declaratie privind evitarea dublei finantari – conform Model Anexa 10
• Certificat de absolvire sau Adeverință de absolvire emisă de către Furnizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului

Pentru detalii privind modelele menţionate anterior vă rugăm consultaţi REVIZIA 1 a Metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri și erata la revizia 1 a metodologiei de organizare a procesului de selecție a celor mai bune idei de afaceri.

Dosarul de concurs se va depune fizic, prin poștă sau curier rapid, într-un singur exemplar în plic închis și sigilat, la sediul Solicitantului:

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Date de contact:
Str. I. Ghe. Duca, Nr.46, Constanta, jud. Constanta, CP 900189
Telefon: 0241-616 310
Mobil: 0788 498 223

Descarcă anunț


Anunț lansare concurs planuri de afaceri “START UP pentru Regiunea Sud-Est” POCU/82/3/7/105554

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, se va deschide începând cu data 15.06.2018 ora 09:00.

Organizarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor ajutorului de minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii pe o perioada de 18 luni din care 6 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate. Pentru detalii vă rugăm consultaţi Metodologia de evaluare şi selecţie a Planurilor de afacere.

La Concurs vor putea participa toţi absolvenţii programului de formare Competențe antreprenoriale rezidenți în regiunea de dezvoltare Sud-Est: Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea. De asemenea, pot participa la Concurs și şapte (7) persoane care au deja certificatul de absolvire pentru competențe antreprenoriale și se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile. Pentru detalii consultaţi Metodologia de evaluare şi selecţie a Planurilor de afacere.

Prezenta schemă de minimis se aplică pentru întreprinderi înființate de persoane cu vârsta de minim 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în regiunea de dezvoltare Sud-Est.

Codurile CAEN eligibile pentru înscrierea planului de afaceri în Concurs sunt enumerate în Anexa 4 la metodologie. Pentru detalii consultaţi Anexa 4 din Metodologia de evaluare şi selecţie a Planurilor de afacere.

În cadrul concursului vor fi selectate 75 planuri de afaceri, care vor fi implementate în orașele din fiecare județ din regiunea Sud-Est (minim 2 în fiecare judet).

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 177.515 RON, reprezentând totalul cheltuielilor eligibile.

Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum urmează:

– Tranșa inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost aceasta aprobată în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.

– Tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni, aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă. 

Pentru detalii privind condiţiile de eligilibilitate vă rugăm consultaţi Metodologia de evaluare şi selecţie a Planurilor de afacere.

Dosarul pentru participarea la concursul de planuri de afaceri va conține următoarele documente:

 • Plan de afaceri – conform Model Anexa 1
 • Calendar de implementare – conform Model Anexa 2
 • Formular deviz investitie/buget- conform Model Anexa 3
 • Cerere tip de inscriere/inregistrare Plan de Afaceri in concurs – conform Model Anexa 5
 • Coperta autorizată Plan de Afaceri – conform Model Anexa 6
 • Opis dosar Plan de Afaceri – conform Model Anexa 7
 • Declaratie de angajament- conform Model Anexa 8
 • Declaratie de eligibilitate beneficiar ajutor de minimis – conform Model Anexa 9
 • Declaratie privind evitarea dublei finantari – conform Model Anexa 10
 • Certificat de absolvire sau Adeverință de absolvire emisă de către Furnizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului

Pentru detalii privind modelele menţionate anterior vă rugăm consultaţi Metodologia de evaluare şi selecţie a Planurilor de afacere.

Dosarul de concurs se va depune fizic, prin poștă sau curier rapid, într-un singur exemplar în plic închis și sigilat, la sediul Solicitantului:

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Date de contact:

Str. I. Ghe. Duca, Nr.46, Constanta, jud. Constanta, CP 900189

Telefon: 0241-616 310

Mobil: 0788 498 223

Termenul de depunere a dosarului de concurs este de 15 zile lucrătoare de la finalizarea examenului din cadrul programului de formare Competențe antreprenoriale.

Persoanele aplicante care nu au urmat programul de formare Competențe antreprenoriale în cadrul acestui proiect înainte de a depune dosarul pentru concurs se vor înscrie în grupul ţintă. Pentru înscrierea în grupul ţintă vă rugăm luaţi legătura cu reprezentantul proiectului din judeţul în care domiciliaţi. Detalii la: http://info-jobs.ro/?page_id=45

Aceste persoane vor atașa la dosar Certificatul absolvire curs competențe antreprenoriale obținut anterior şi vor depune dosarele de concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la înscrierea în grupul ţintă.

Dosarele transmise după data limita de depunere vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în procesul de evaluare şi selecţie.

Procesul de evaluare şi selecţie a Planurilor de Afacere are trei etape:

Etapa I – transmiterea cererilor de înscriere în concurs a persoanelor interesate şi depunerea dosarelor de concurs.

Etapa II – evaluarea planurilor de afaceri pe baza criteriilor definite; selectarea planurilor de afaceri cu peste 90 de puncte; înscrierea acestora în etapa III de concurs, transmiterea/publicarea rezultatelor preliminare/ale etapei II pe site-ul proiectului http://info-jobs.ro/ ; înscrierea și rezolvarea contestațiilor, după caz.

Etapa III – organizarea unor interviuri cu persoanele câștigătoare în etapa II de concurs, având răspuns admis/respins; selectarea a 75 de planuri de afaceri viabile și relevante.

Pentru detalii privind procesul de evaluare şi selecţie a Planurilor de Afacere vă rugăm consultaţi Metodologia de evaluare şi selecţie a Planurilor de afacere.

Contestaţii: Participanții respinși în etapa II de evaluare a planurilor de afaceri pot depune contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listei, pe e-mail la adresa Solicitantului: office@idru.ro sau prin poștă/curier rapid la adresa Solicitantului Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Str. I.Ghe.Duca Nr. 46, Mun. Constanța, Jud. Constanța, CP 900189, completând formularul Model contestație – Anexa 12 din Metodologia de evaluare şi selecţie a Planurilor de afacere.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

E-mail: office@idru.ro

Telefon: 0241 616 310; 0788 498 223

Expert formare antreprenorială

Alexandru Frumosu