Anunțuri

Print Friendly, PDF & Email

Articolul cu tema egalității de șanse își propune să contureze principiile egalității de gen și nedescriminării în contextul tratamentului egal și al accesului pe piața muncii.  Aceste principii se vor aplica  în toate etapele implementării proiectului prin acțiuni specifice care vizează creșterea calității vieții și incluziunea socio-profesională…..(citește mai mult)

17 aprilie 2018


Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat valențe politice precise în contextul globalizării. În istoria recentă …….(citește mai mult)

17 iulie 2018

29 august 2018

ANUNȚ IMPORTANT

Festivitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din județul Galați

Vă anunțăm că în data de 06.09.2018, între orele 1000-1500 ,  la sala de conferințe de la Vila Classic din Galați, str. I. L.Caragiane, nr. 2, va avea loc festivitatea de premiere pentru absolvenții cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” .

Toți participanții la formare din grupele 1-4, Galați, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvent și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț


30 august 2018

ANUNT IMPORTANT

Activitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din jud. Constanța 

Vă anunțăm că începând cu data de 03.09.2018, de luni-vineri, între orele 0830-1630 , vă puteți prezenta personal cu buletinul la sediul Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Mun. Constanța, str. I. Ghe. Duca, nr. 46, în vederea ridicării premiilor destinate absolvenților cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare”.

Toți participanții la formarea profesională din grupele 1 și 2 din Mun. Constanța, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvire și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț


17 octombrie 2018

SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ANTREPRENORIAT

Afacerea

Punctul de plecare în abordarea problematicii afacerilor îl reprezintă etimologia şi semnificaţia cuvântului afacere care este corespondentul semantic al termenului englezesc bussiness.

În Dicţionarul explicativ al limbii române DEX, bussines are semnificaţia ca afacere, fiind o „tranzacţie financiară comercială sau industrială bazată de obicei pe speculă sau pe speculaţii” sau „întreprindere cu rezultat favorabil” sau treabă importantă îndeletnicire, ocupaţie”.

Afacerea poate fi definită ca fiind un ansamblu de activităţi de combinare a resurselor avute la dispoziţie desfăşurate în urma identificării şi valorificării unor oportunităţi economice ţinând cont de riscurile mediului ambiant în scopul obţinerii de profit.

Descarcă articol


8 noiembrie 2018

ANUNȚ IMPORTANT

Festivitatea de premiere pentru absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale din jud. Galați

Vă anunțăm că în data de 15.11.2018, între orele 1400-1700 ,  la sala de conferințe de la Vila Classic din Galați, str. I. L.Caragiane, nr. 2, va avea loc festivitatea de premiere pentru absolvenții cursului de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, contract POCU/82/3/7/105554, implementat în parteneriat cu Asociația ESE – European SUPPORT FOR EDUCATION, cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE, și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” .

Toți participanții la formare din grupele 5-6, Galați, care au și absolvit cursul de competențe antreprenoriale, sunt așteptați pentru ridicarea certificatului de absolvent și intrarea în posesie a pachetului de premiere constând în mapă, tabletă, registru, creion mecanic, pix.

Descarcă anunț


15 februarie 2019

Stagiul de Practică – O premisă a reuşitei profesionale a viitorilor antreprenori

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piaa economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești, în timp ce creșterea activității economice și a bazei de clienți rămâne cea mai importantă problemă pentru IMM-urile din spațiul UE.

Creșterea gradului de ocupare pe piața muncii prin antreprenoriat, integrarea profesională a persoanelor șomere, inactive, reprezintă una din țintele majore vizate de analiză/cercetarea proprie privind nevoile grupului țintă realizată la nivelul regiunii Sud-Est (creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin promovarea antreprenoriatului competitiv, a formării și dezoltării capacităților antreprenoriale, inclusiv a ocupării pe cont propriu), conducând la promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, favorabilă incluziunii, asigurând coeziunea economică, socială și teritorială.

Stagiul de practică are ca scop sprijinirea celor care beneficiază de mentorat prin activităţi şi metode de instruire, practică, consiliere, strategie, schimb de bune practici şi transfer de know-how, utile în iniţierea şi dezvoltarea viitoarei afaceri.

Se urmărește înţelegerea de către stagiari a modului de funcţionare a unei întreprinderi al cărei obiect de activitate se regăseşte în aceeaşi grupă CAEN cu cea a întreprinderii pe care o vor înfiinţa şi dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente necesare punerii în practică a planului de afacere declarat câștigător.

Descarcă articol


6 martie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc vineri, 22 martie 2019, începând cu ora 15:00, în Mun. Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 39B-41, Hotel IBIS, Sala Traian. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 21 martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


6 martie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc sâmbătă, 23 martie 2019, începând cu ora 10:00, în Mun. Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 39B-41, Hotel IBIS, Sala Traian. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 21 martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


6 martie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc sâmbătă, 16 martie 2019, începând cu ora 10:00, în Mun. Galați, Str. I.L. Caragiale, Nr. 2, Vila CLASSIC. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până miercuri, 13 martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


6 martie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc vineri, 15 martie 2019, începând cu ora 14:00, în Mun. Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov Nr. 1, Hotel INSULA. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până miercuri, 13 martie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


8 aprilie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc sâmbătă, 13 aprilie 2019, începând cu ora 10:00, în Mun. Galați, Bd. Marea Unire nr. 107, Hotel VEGA. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 11 aprilie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


8 aprilie 2019

INVITAȚIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are deosebita plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru din cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, POCU/82/3/7/105554, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Atelierul de lucru interactiv va avea loc vineri, 12 aprilie 2019, începând cu ora 12:30, în Mun. Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 1, Hotel INSULA. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va susține viitorii antreprenori în procesul lor de transformare a calității și obiectivelor de gândire, prin cultivarea unei atitudini proactive, promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială, egalitate de șanse și dezvoltare umană.

În contextul actual, antreprenoriatul reprezintă una din forțele majore care poate determina schimbări ale mediului socio-economic la nivel regional, provocarea majoră pentru un viitor antreprenor (care dorește înființarea unei noi afaceri) fiind aceea de a ține pasul cu evoluțiile rapide care au loc în mediul antreprenorial regional. Problemele legate de susținerea pe piața economică a firmelor și cele care privesc reglementarea (complexitatea fiscalizării, lipsa predictibilității fiscale) sunt cele mai presante aspecte pentru IMM-urile românești. Astfel, pe fundalul schimbător și imprevizibil al ecosistemului antreprenorial, se urmărește asigurarea facilitării adaptării și integrării viitorilor antreprenori în mediul antreprenorial județean/regional, prin servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială și mentorat.
Ne dorim ca acest eveniment să fie un forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune modele privind politicile de sprijin pentru inovarea și promovarea unei economii durabile într-un cadru social incluziv bazat pe solidaritate socială.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la atelierul de lucru până joi, 11 aprilie 2019, ora 12:00, la următoarele date de contact office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Botezatu Florentina-Adelina. În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Descarcă anunț


09.05.2019

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. GALAȚI în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” – Partener 3 în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în municipiul Galați.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel Vega, Bd. Marea Unire, nr.107.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii. Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale.

Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.

 • Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
 • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 0788498223, office@idru.ro
 • Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” 0745169406, antreprenorsud@gmail.com

Descarcă anunț


09.05.2019

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. BUZĂU în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” – Partener 2 în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în municipiul Buzău.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel Art, Bd. Nicolae Bălcescu, nr.18.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii. Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale.

Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.

 • Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
 • Asociația ESE – European Support for Education 0745399971, asociatia.ese@gmail.com
 • Asociația CRFPS „Pro Vocatie” 0213124060, office@provocatie.ro

Descarcă anunț


09.05.2019

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. TULCEA în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” – Partener 3 în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în municipiul Tulcea.

Evenimentul va avea loc vineri, 31.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel Insula, Str. Ing. Ivanov Dumitru, nr. 2.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii. Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale.

Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.

 • Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
 • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 0788498223, office@idru.ro
 • Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” 0745169406, antreprenorsud@gmail.com

Descarcă anunț


17.05.2019

Elementele strategiei unei firme inovative

Componentele strategiei

 Componentele majore ale strategiei organizaţionale sunt: misiunea, obiectivele fundamentale, opţiunile strategice, resursele, termenele şi avantajul competitiv.

Etape de elaborare a strategiei firmei

În procesul de elaborare a unei strategii de firmă se parcurg următoarele etape:

 • a. Formularea misiunii firmei;
 • b. Precizarea obiectivelor fundamentale (strategice);
 • c. Stabilirea modalităţilor (opţiunilor) strategice;
 • d. Dimensionarea resurselor necesare;
 • e. Fixarea termenelor, iniţiale şi finale, de realizarea a obiectivelor;
 • f. Stabilirea avantajului competitiv;
 • g. Articularea strategiei globale;
 • h. Stabilirea strategiilor pe domenii (strategii parţiale);
 • i. Formularea politicii globale şi a politicilor parţiale ale firmei.

Structura unei afaceri este sintetizată astfel:

1. Coordonatele comerciale ale afacerii:

 • Gama de produse și servicii, nevoi de consum;
 • Clienți și piața țintă, concurența;
 • Avantaje concurențiale;
 • Furnizori și aprovizionare;
 • Promovare, distribuție și vânzare.

2. Coordonatele manageriale ale afacerii:

 • Echipa managerială;
 • Structura organizatorică, angajați și colaboratori;
 • Alocarea responsabilităților și a resurselor;
 • Modalități de comunicare și delegare;
 • Sistem informațional și decizional;
 • Sediul și punctele de lucru ale firmei;
 • Amenajări și dotări pentru derularea activității;
 • Materiale și servicii de la terți.

3. Coordonatele financiare ale afacerii:

 • Necesarul și structura surselor de finanțare;
 • Venituri, cheltuieli și profit;
 • Încasări, plăti și numerar;
 • Rentabilitatea afacerii.

Datorită faptului că există multe probleme care-l preocupă pe un antreprenor la început de drum, în cadrul acestei acțiuni s-au făcut referi la:

 • conturarea unei strategii clare de piață;
 •  identificarea și cunoașterea competitorilor din domeniu;
 •  aprofundarea cunoştinţelor cu privire la organizarea internă a firmei;
 •  capacitate insuficientă de recrutare şi selecţie a personalului;
 •  evaluarea greşită a cheltuielilor operaţionale, inclusiv alte aspecte care fac „farmecul” vieţii cotidiene ale antreprenorului.

Unele dintre cele mai esențiale probleme cu care se confruntă afacerile noi sunt reprezentate de suprasolicitarea întreprinzătorului-manager și de lipsa unei echipe de conducere experimentate și cu expertiză în domeniul respectiv.

O importanță foarte mare o are managementul firmei, un produs oricât de bun ar fi el, nu poate fi convertit într-o afacere de succes prin intermediul unui management slab.

Managementul trebuie să fie privit ca un set de proceduri practice:

 • managementul este o muncă de conducere (a activităţii de muncă);
 • managementul este o activitate de dirijare;
 • managementul este un proces de conducere.

Dezvoltarea unei afaceri presupune identificarea operativă a oportunităţilor şi ameninţărilor mediului în care se operează, analiza corectă a punctelor tari şi a slăbiciunilor, previziunea realistă a efectelor sale, operându-se cu criterii de raţionalitate în materie de opţiuni, decizii şi evaluare a performanţelor.

Procesul managerial este dat de loialitatea fazelor şi etapelor prin care se clarifică obiectivele firmei şi ale subsistemelor sale organizaţionale, se stabilesc procesele de muncă necesare şi preconizate pentru atingerea lor, se repartizează sarcinile pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în esenţă, procesul managerial este constituit din ansamblul acţiunilor, desfăşurate într-o anumită succesiune, prin care sunt îndeplinite funcţiile manageriale, cu respectarea principiilor manageriale şi cu utilizarea unor metode adecvate realizării obiectivelor organizaţiei, în condiţii de profitabilitate ridicată şi de utilitate socială. Aplicat afacerii, întregul proces managerial este concentrat asupra construirii şi dezvoltării acesteia prin coordonarea judicioasă şi gestionarea raţională a resurselor de care firma dispune.

Strategia unei societăţi comerciale vizează în principal:

 1. Sfera de produse şi de pieţe în care este angajată societatea comercială, ceea ce îi oferă managerului avantajul de a se concentra asupra unor domenii complet conturate atât pe planul aprovizionării cât şi al desfacerii produselor firmei;
  1. Vectorul de creştere, care indică direcţia în care se dezvoltă societatea comercială, orientarea concretă a schimbării strategice;
  1. Avantajul competitiv, pus în evidenţă de către proprietăţile specifice ale pieţelor şi produselor care vor asigura societăţii comerciale o poziţie competitivă solidă;
  1. Sinergia, care concretizează şi măsoară capacitatea societăţii comerciale de a face eficiente intrările de produse pe pieţe, îndeosebi în domenii noi de creştere.

Atributele managementului financiar se delimitează astfel:

 • Evaluează eforturile financiare ale tuturor acțiunilor care au fost realizate;
 • Urmărește modul de utilizare a finanțelor dintr-o firmă și asigură utilizarea eficientă a acestuia;
 • Asigură și menține un echilibru financiar pe termen scurt și pe termen lung în concordanță cu necesitatea organizației;
 • Urmărește permanent rezultatul financiar al firmei (profitul).

Permanent este nevoie de un ecosistem antreprenorial puternic, în care componenta legislativă, infrastructura mediului de afaceri şi cultura antreprenorială să genereze coerența şi stabilitatea necesare stimulării comunității de business.

Descarcă articol


21.05.2019

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. CONSTANȚA în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația ESE – European Support for Education – Partener 1, Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” – Partener 2 și Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” – Partener 3 în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în municipiul Constanța.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel IBIS, Str. Mircea cel Batran, Nr. 39B-41, Sala Prestige.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii.

Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale. Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.
Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

 • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 0788498223, office@idru.ro
 • Asociatia ESE – European Support for Education 0745399971, asociatia.ese@gmail.com
 • Asociatia CRFPS „Pro Vocatie” 0213124060, office@provocatie.ro
 • Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” 0745169406, antreprenorsud@gmail.com

Descarcă anunț


17.08.2019

Competențe cheie pentru antreprenori de succes

Să înveţi este o abilitate, iar succesul unui antreprenor depinde de capacitatea sa de a învăţa rapid, de a acumula noi cunoştinţe şi de a le pune în practică în activitatea sa de zi cu zi. Ca antreprenor nu îţi permiţi luxul de a excela doar în zona ta de expertiză şi, în momentul în care ai ales să porneşti la drum pe cont propriu, îţi asumi faptul că va trebui să ştii lucruri din domenii variate pentru a face lucrurile să meargă.

Majoritatea antreprenorilor de succes au în comun 5 competenţe cheie pe care le-au dezvoltat de-a lungul timpului şi care îi ajută să îşi ducă la îndeplinire obiectivele.

1.     Un brand personal puternic

La început afacerea ta eşti tu! Nu compania, ideea, proiectele sau produsele tale. Doar tu! Vestea mai puţin bună este că indiferent dacă eşti conştient de asta sau nu, ai un brand personal care spune lucruri despre tine. Acest brand va fi la început brandul companiei tale şi va reflecta modul în care eşti perceput de cei din jur.

Vestea bună este că o dată ce ai conştientizat acest lucru poţi lucra la dezvoltarea unui brand personal puternic, iar asta te va ajuta în poziţionarea startup-ului tău şi îţi va creşte semnificativ şansele de a avea reuşite. Antreprenorii de succes sunt vizibili şi comunică în permanenţă valorile propriului brand şi factorii care îi diferenţiază, iar clienţii lor asociază compania cu imaginea persoanei care o reprezintă! Depinde doar de tine ca brandul tău să fie un punct forte.

2. Abilităţi de comunicare excelente

Abilităţile de comunicare sunt imperativ necesare pentru orice antreprenor. Va trebui să comunici cu echipa ta, cu partenerii de afaceri, cu clienţii, cu investitorii şi cu alte categorii de public. Succesul tău depinde de abilitatea de comunica eficient, de a-ţi exprima ideile clar şi concis şi de a transmite mai departe informaţii.

Abilitatea de a vorbi în public îţi va aduce credibilitate şi va câştiga încrederea audienţei, te va ajuta să convingi şi să transmiţi mesaje cu impact. În plus, una dintre cele mai bune modalităţi de a-ţi promova produsul sau serviciul este dacă alegi să vorbeşti la conferinţe şi evenimente relevante în industrie. Pe măsură ce afacerea ta se va dezvolta, va fi nevoie să vorbeşti în public din ce în ce mai des, aşa că e bine să te pregăteşti pentru asta încă de la început.

3.     Trebuie să ştii să vinzi!

Atunci când porneşti la drum cu propria afacere, să ştii să vinzi este foarte important şi poate face diferenţa între succes şi eşec. Indiferent dacă îţi place sau nu, orice antreprenor este un om de vânzări şi este pus zi de zi în situaţia de a vinde. Trebuie să îţi vinzi abilităţile de leadership şi viziunea în faţa echipei, să îţi vinzi produsele sau serviciile clienţilor, să-ţi vinzi ideea investitorilor şi potenţialilor parteneri.

Deşi poate părea simplu la prima vedere, să fii un om de vânzare bun nu este uşor. Trebuie să fii capabil să îţi susţii ideile cu încredere şi entuziasm, să fii convingător, să nu eziţi, să ştii să negociezi. Mai mult decât atât, trebuie să ştii cum se derulează un proces de vânzare, cum poţi identifica potenţialii clienţii şi cum să negociezi cu aceştia. Dacă ştii să vinzi, şansele tale de a reuşi cresc considerabil indiferent de domeniul tău de activitate.

4.     Cunoştinţe de management al proiectelor

La început orice startup este un proiect, iar competenţele de management al proiectelor te vor ajuta să îţi conduci propria echipa în mod eficient pentru atinge obiectivele prestabilite. Un antreprenor care este un bun manager de proiect va şti să gestioneze resursele limitate de care dispune (timp, oameni şi bani) pentru a-şi atinge scopul.

Un bun manager de proiect ştie să stabilească o succesiune clară a activităţilor catre trebuie desfăşurate şi să le aloce echipei în funcţie de competenţele acesteia, estimează corect timpul şi costul acestor activităţi şi monitorizează în permanenţă execuţia sarcinilor, ceea ce îi va permite să gestioneze eficient evenimentele neprevăzute care vor apărea.

5.     Un management eficient al timpului

Majoritatea antreprenorilor sunt oameni foarte ocupaţi, renumiţi pentru orele lungi petrecute la birou şi weekend-urile lucrătoare. Realitatea este însă că şi ei, la fel ca şi celelalte persoane, au acelaşi număr de ore zilnic pe care trebuie să înveţe să le aloce eficient pentru a duce la capăt tot ceea ce îşi propun şi a construi o organizaţie sustenabilă pe termen lung.

Atunci când eşti pasionat de ceea ce faci, ai de cele mai multe ori tendinţa de a lucra în permanenţă şi de a uita de viaţa personală. Lipsa de echilibru duce însă la situaţii severe de burn out, iar situaţia poate scăpa foarte uşor de sub control şi poate pune în pericol sănătatea ta şi a afacerii tale. Dacă vrei să ai perspective pe termen lung atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal, soluţia este un management eficient al timpului. Trebuie să înveţi să delegi, să elimini pe cât posibil factorii care te distrag (social media, telefoane, e-mail-uri la care răspunzi atunci când le primeşti) şi să îţi stabileşti clar priorităţile. Antreprenorii de succes sunt cei care ştiu să îşi gestioneze eficient timpul şi să îşi găsească echilibrul.

Competenţele despre care am menționat sunt un „must have” pentru antreprenori şi, din păcate, nu se învaţă pe băncile şcolii.

Descarcă articol


17.11.2019

Formele și tipologia antreprenoriatului

De-a lungul secolelor au apărut mai multe studii și teorii cu privire la definiția de antreprenoriat și cine sunt antreprenorii. Etimologia cuvântului antreprenoriat provine din limba franceză și germană și înseamnă întreprindere. Nu s-a ajuns la o definiție unică a acestui fenomen complex. Voi diviza școlile de gândire în câteva grupuri:

Antreprenorii drept persoane care își asumă riscuri. Richard Cantillon (1680-1734) a fost primul autor care a definit antreprenorii drept persoane care sunt gata să riște pentru a obține ulterior profit.

Antreprenorii: Principalii factori pentru dezvoltarea economică. Jean-Baptiste Say (1767-1832) a descris antreprenorii drept persoane care transferă resursele economice în domenii de înaltă productivitate și organizează procese de producție prin combinarea mai multor factori de producție, informații și experiență.

Antreprenorul: Factor al inovării și al schimbării. Joseph Shumpeter (1883-1950) a definit antreprenorul drept lider și colaborator la procesul de „distrugere creativă”.

Antreprenorul: Modelat de trăsături și caracteristici de personalitate precum: necesitatea înaltă de realizare, motivația de a excela, încrederea puternică în forțele proprii, calitatea de a fi optimist, inovator, creativ, plin de imaginație, neliniștit și proactiv.

Antreprenorul: Modelat de mediul extern. Factorii externi includ mediul familial, istoricul de încadrare în muncă, educația, rețelele sociale, cultura sau experiența anterioară de management.

Antreprenorul în calitate de lider și manager. Pe măsură ce fiecare întreprindere se dezvoltă de-a lungul anilor, antreprenorul devine lider și manager la o anumită etapă de dezvoltare organizațională, acesta fiind motivul pentru care abilitățile și competențele manageriale sunt foarte importante.

Antreprenoriatul reprezintă un proces ce constă în identificarea și urmărirea unei oportunități de afaceri, în scopul valorificării acesteia.

În sensul modern al economiei de piață, un antreprenor este un agent economic care adoptă un comportament activ și novator, care acceptă deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi. În acest sens, un număr semnificativ de societăți acordă o mare atenție și recunoaștere antreprenorilor, în mare parte și datorită aportului pe care îl aduc aceștia la evoluția mediului antreprenorial și a influenței pe care o au asupra indicatorilor macroeconomici.

În viziunea lumii moderne, principalele aspecte care le sunt specifice antreprenorilor sunt acelea de: inovatori, lideri, asumatori de riscuri, independenți, creatori, tenaci, energici, originali, optimiști, orientați spre rezultate, flexibili.

 • Formele și tipologia antreprenoriatului

Cele mai frecvente forme de antreprenoriat sau muncă pe cont propriu sunt: formele de activitate comercială cu licență sau forma companiilor comerciale. Principala diferență între cele două forme este că un comerciant (persoană fizică) face afaceri pe cont propriu și are nevoie de autorizație comercială, în timp ce o companie (persoană juridică) face afaceri în contul companiei, adică pentru toți patronii săi. În acest caz va fi nevoie de autorizația comercială a fondatorilor și de un contract legal încheiat între aceștia.

O activitate cu autorizație comercială este cea mai simplă modalitate de a începe o afacere. Trebuie solicitată o autorizție comercială care să confere dreptul de a face afaceri într-un anumit domeniu.

În cazul în care costurile de începere a afacerii sunt mari, există posibilitatea ca mai mulțe persoane să înființeze o societate comercială. Societăți comerciale se pot constitui în una din următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată.

Cea mai frecventă formă de societate comercială întâlnită este societatea cu răspundere limitată (SRL). Fiecare partener este obligat să facă o depunere de capital de bază, din care vor putea fi plătite datoriile sau alte angajamente financiare în cazul lichidării societății. Acesta este motivul pentru care răspunderea este limitată: societatea este răspunzătoare numai în limita capitalului de bază. Partenerii încheie contractul de parteneriat care menționează, printre altele, suma investită de către fiecare partener și modul în care se va face distribuirea profitului comun. O asemenea societate cu răspundere limitată poate fi de asemenea înființată de către un singur partener.

Indiferent de performanțele sale economice, activitatea unei companii se va forma la intersecția între factorii: de natură legislativ-normativă, sociali, financiari, tehnologici, politici și globali. Fiecare factor influențează mediul antreprenorial într-un mod diferit și pot acționa atât în sensul scăderii cât și în sensul creșterii performanțelor sale. Gradul de adaptabilitate și flexibilitate a personalității antreprenorului au un cuvânt greu de spus. Astfel, un antreprenor cu cunoștințe solide în domeniul resurselor umane va da dovadă de tact și diplomație în cazul unei crize de personal. În aceeași măsură un antreprenor care nu se informează despre legislația care îi reglementează activitatea, chiar dacă beneficiază de consiliere juridică, se va afla în imposibilitatea deschiderii și menținerii unui dialog productiv cu statul român sau va obține cu dificultate o finanțare, fie ea prin societăți financiar-bancare, cât și prin instituții europene.

Factorii de natură legislativ-normativă: Vizează în mod direct legile, actele, ordonanțele de guvern, dispozițiile cu caracter special sau alte proiecte de legi care se referă în mod direct la mediul antreprenorial.

Factorii sociali: Sunt factori cu caracter dual și subiectiv, se întâlnesc atât în mediul extern cât și în mediul intern al întreprinderii. Factorii sociali în raport cu mediul extern înteprinderii sunt reprezentați de furnizori, clienți (posibili și actuali), funcționarii statului, posibilii investitori și partenerii de afaceri. În ceea ce privește factorii sociali interni, cea mai mare pondere o au angajații unei companii.

Factorii de ordin financiar: Principalii actori în categoria factorilor de ordin financiar sunt: instituțiile financiar-bancare, Banca Națională a României (BNR), Bursa de Valori București (BVB).

 Factorii tehnologici: Au în vedere evoluția tehnologică și se regăsesc pe mai multe nivele. Astfel, își fac simțite efectele atât asupra obiectului principal de activitate al firmei, cât și asupra producitvității unei companii.

Factorii politici: Pentru că stau la baza dezvoltării mediului antreprenorial, îi putem numi factori primari. Regimul politic a influențat în mod decisiv apariția sau dezvoltarea mediului antreprenorial într-o anumită țară sau zonă geografică.

Factorii de ordin global: Tratează cu precădere efectele pe care le au evenimentele din economiile puternice ale lumii, politica statelor care dețin monopol pe o anumită piață, conflictele armate, acordurile privind circulația mărfurilor sau ultimele descoperiri în domeniu.

Descarcă articol


17.02.2020

RISCURILE ÎNTÂMPINATE ÎN ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT ȘI GESTIONAREA ACESTORA

 • Tipuri de risc în activitatea de antreprenoriat

Desfăşurarea activităţii de antreprenoriat presupune un risc, deoarece există probabilitatea ca mediul economic să se înrăutăţească, produsul sau serviciul să fie mai puţin solicitat pe piaţă, echipamentul să se deterioreze, întreprinderea să suporte cheltuieli şi pierderi etc.

Riscul în afaceri reprezintă o incertitudine, condiţionată de probabilitatea apariţiei pe parcursul derulării afacerii a unor evenimente inconveniente, care ar putea afecta bunurile întreprinderii, volumul vânzărilor, situaţia financiară şi capacitatea de plată, inclusiv şi capacitatea de muncă, viaţa ori sănătatea oamenilor. Astfel, atât la etapa demarării afacerii, cât şi în procesul derulării acesteia, este necesar ca antreprenorul să ia în consideraţie posibilele riscuri. Aceasta ar permite, dacă nu evitarea completă a riscurilor, atunci cel puţin minimizarea lor.

Cele mai probabile riscuri antreprenoriale care pot apărea sunt:

 1. Riscuri inovaţionale – sunt condiţionate de proiectarea greşită a produsului, obţinerea unor rezultate negative, nerealizarea parametrilor tehnici planificaţi la etapa proiectării constructive şi tehnologice a inovaţiilor, depăşirea devizului de cheltuieli în procesul implementării inovaţiei, pătrunderea dificilă pe piaţă etc.
 2. Riscurile de fabricaţie – apar în procesul de producere, aprovizionare şi deservire post-realizare, ca urmare a comercializării unui volum de producţie mai mic decât cel planificat, majorării cheltuielilor materiale, respingerii de către consumator a producţiei propuse sau rambursarea acesteia, accidente şi defectări de utilaje, obţinerea producţiei neconforme etc.
 3. Riscurile comerciale – sunt riscurile care apar în procesul comercializării producţiei sau prestării serviciilor, ca urmare a modificării preferinţelor consumatorilor, majorării preţului la produs, apariţiei noilor concurenţi etc.
 4. Riscurile financiare – sunt cauzate de neexecutarea de către întreprindere a obligaţiunilor financiare. Riscurile date pot apărea ca urmare a fluctuaţiei cursului monedei naţionale, evoluţiei dobânzilor bancare, neachitării creanţelor, penalităţilor contractuale etc.
 5. Riscul de personal – fluctuaţia personalului ori lipsa acestuia, nivelul scăzut de profesionalism, responsabilitate (disciplină) scăzută, scurgerea informaţiei confidenţiale privind afacerea.
 6. Riscurile sociale – sunt cauzate de accidentele de muncă, majorarea salariilor etc.
 7. Riscurile politice – pot apărea ca urmare a politicii de stat, instabilitatea politică din ţară, introducerea unor restricţii etc.
 8. Riscurile naturale – sunt cauzate de condiţiile climaterice nefavorabile (în special, pentru întreprinderile agricole şi ale industriei alimentare).
 9. Riscurile privind proprietatea – pot apărea ca urmare a deteriorării complete sau parţiale a bunurilor: clădiri, construcţii gospodăreşti (garaje, depozite), încăperi separate (ateliere, laboratoare, cabinete), obiecte de construcţii nefinisate; utilaj ingineresc, tehnologic sau de producere, inventar, echipament tehnologic, obiecte ale interiorului, valori în mărfuri şi materiale (mărfuri, materie primă, materiale).
 • Modalităţi de diminuare și gestionare a riscurilor

Din moment ce antreprenorul a identificat riscurile, va trebui să analizeze şi posibilele soluţii de depăşire a acestora. Practic, toţi antreprenorii s-au confruntat cel puţin o dată cu una sau cu mai multe din aceste probleme. De aceea este important să ţină totul sub control, să nu nu-și facă iluzii spunând că aşa ceva nu li se poate întâmpla.

 • Măsuri organizatorice de reducere a riscurilor:

a) Evitarea riscului

 •  Depunerea zilnică a banilor la bancă elimină pierderile cauzate de posibile furturi
 • Investiţii în sistemul de irigare
 • Înlocuirea ori repararea utilajului învechit

b) Limitarea riscului  – Stabilirea volumului maxim al cheltuielilor, o cotă anumită a produselor care vor fi fabricate ori care pot fi comercializate în credit.

c) Diversificarea riscului

 • Repartizarea resurselor pe proiecte care nu sunt intercorelate
 • Extinderea pieţei
 • Diversificarea produselor ori a domeniilor de activitate

d) Transmiterea riscului

 • Asigurarea afacerii ori a bunurilor materiale
 • Contracte de păstrare şi transportare a încărcăturilor, contracte de vânzare, deservire şi furnizare etc.

e) Asigurarea riscului – Transmiterea unor riscuri companiilor de asigurări. (ex. Casco, asigurarea bunurilor întreprinderii, asigurarea de accidente, asigurarea de furt, asigurarea de răspundere profesională).

Descarcă articol


17.05.2020

METODE DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII ANTREPRENORILOR

Metodele de creativitate sunt utilizate în vederea găsirii unor idei de noi produse. Aceste metode nu urmăresc găsirea de soluţii care să răspundă nevoilor exprimate pe piaţă, ci caută să anticipeze evoluţia nevoilor consumatorilor.

Metodele de creativitate pot fi împărţite în două categorii: metode intuitive şi metode raţionale.

Alături de aceste metode mai putem adăuga: “Metoda Grupului Delphi”, „Metoda celor 6 pălării gânditoare”, „Tehnica Lotus” (floare de nufăr), „Metoda grupurilor interdependente” (mozaic), „Metoda piramidei” sau metoda „Starburst” (explozia stelară).

 • Metodele intuitive au la bază ideea că un grup de indivizi este mult mai creativ decât unindivid care lucrează separat. Se pune accentul pe efectul sinergetic rezultat în urma interacţiunii dintre membrii grupului. Prin aceste metode se valorifică imaginaţia şi intuiţia persoanelor care participă la sedinţele de creativitate.
 • Metodele raţionale presupun căutarea de idei de noi produse, pornind de la analizasistematică a produselor existente. Pot fi avute în vedere în procesul de analiză o serie de aspecte precum:
 1. caracteristicile produselor existente,
 2. comportamentul lor în consum,
 3. modalităţile de utilizare,
 4. situaţiile de consum.
 • BRAINSTORMING-UL

Acest concept reprezintă o tehnică de stimulare a creativității, ce implică participarea mai multor persoane, dintre care una are sarcina de a colecta toate ideile.

Termenul poate fi înţeles la modul generic ca o tehnică creativă de grup, menită să dea naştere unor idei în vederea soluţionării unei probleme.

Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile se vor pune de-o parte. Astfel, exprimarea va deveni liberă şi participanţii la acest proces îşi vor spune ideile şi părerile fără teama de a fi respinşi sau criticaţi.

Un brainstorming eficient durează în jur de o jumătate de oră şi participă în medie 10 persoane. Se expune un concept sau o idee şi fiecare îşi spune părerea despre cele prezentate şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau inaplicabile.

Aplicabilitatea brainstormingului este foarte largă. Metoda poate fi utilizată pentru soluţionarea unor aspecte legate de :

 • creşterea vânzărilor;
 • lansarea unor produse noi;
 • temele campaniilor publicitare;
 • repoziţionarea unor produse;
 • crearea unor nume de marcă sau de firme;
 • identificarea unor ambalaje noi;
 • găsirea unor noi canale de distribuţie.

        Pentru ca această tehnică să fie eficientă și să dea cele mai optime rezultate, există și câteva reguli cu privire la modul în care urmează să se alcătuiască grupurile ce vor lua parte la procedeu:

 • Participanții trebuie să fie reuniți neapărat în același loc
 • Persoanele trebuie să aibă același rang ierarhic
 • Grupul trebuie să fie mixt, compus atât din femei, cât și din bărbați
 • Este necesar să participe și un număr mic de experți specializați în problema pentru care se caută soluționarea.

Descarcă articol


17 august 2020

Sustenabilitatea va juca un rol important în redresarea companiilor

Rolul pe care îl are sustenabilitatea în strategia de dezvoltare a companiilor începe să devină tot mai bine definit la nivelul managementului, fie că este vorba de gestionarea impactului general pe care îl are activitatea companiei, fie despre crearea de valoare pe termen lung pentru părțile interesate.

Criza COVID-19 a avut un impact puternic asupra activității companiilor din mediul privat, generând numeroase schimbări în ceea ce privește strategia lor de comunicare, lanțurile de aprovizionare, siguranța și sănătatea angajaților și altele.

În privința investițiilor responsabile, bazate pe criterii legate de factorii de mediu, sociali sau de guvernanță corporativă (factorii ESG: environmental, social and governance), reprezentanții mediului de afaceri nu prevăd însă o schimbare substanțială pentru piața din România.

“Factorii ESG și valoarea pe termen lung pot fi considerați două fețe ale aceleiași monede, sunt interdependenți. Lumea se schimbă, iar aceste schimbări pot afecta rapid mediul de afaceri, așa cum am observat recent. Este important ca societățile să înțeleagă faptul că includerea principiilor de sustenabilitate în procesele decizionale poate contribui la crearea unui avantaj competitiv, răspunzând în același timp la presiunea părților interesate privind adoptarea practicilor de responsabilitate socială. Acceptarea acestei tendințe va presupune o serie de schimbări în cultura organizațională, în procesele și tehnologiile existente, însă, pe termen lung, aceste eforturi pot duce la crearea de noi oportunități, la îmbunătățirea performanțelor, dar și a reputației companiei.” (Laura Ciobanu Manager – Schimbări Climatice și Sustenabilitate)

Sustenabilitatea în mediul de afaceri din România

Odată cu introducerea legislației privind protejarea mediului, siguranța și protecția angajaților și a comunităților, precum și obligativitatea raportării nefinanciare, conceptul de sustenabilitate a devenit din ce în ce mai popular, în ton cu dialogul purtat la nivel global pe tema dezvoltării sustenabile.

Pentru a reduce cât mai mult impactul negativ al activității economice asupra mediului înconjurător și a crește impactul social pozitiv, sunt necesare modificări la nivel strategic pentru multiple sectoare de activitate, atât pe plan operațional, cât și la nivelul investițiilor.

În definirea planurilor de dezvoltare, directorii executivi trebuie să ţină seama de patru forţe care transformă afacerile: globalizarea şi apariţia unui nou tip de regionalizare; accelerarea concurenţei globale în tehnologie; demografiile îmbătrânite şi cursa împotriva schimbărilor climatice.

Pandemia COVID-19 nu modifică fundamental arhitectura gestionării eficiente a riscurilor geopolitice, dar va accelera traiectoria fiecăreia dintre aceste tendinţe.

Cum va influența pandemia strategia de sustenabilitate a companiilor din România?

Studiile arată că epidemia COVID-19 a determinat o regândire a strategiei de business pentru companiile pe care le reprezintă, sustenabilitatea jucând un rol în redefinirea priorităților pe termen lung.

Impactul pandemiei provocate de COVID-19 asupra companiilor va fi multidimensional, afectând lanţurile de aprovizionare, resursele umane, veniturile, reputaţia şi gradul de conformitate. «Cartografierea» acestor efecte este extrem de importantă în contextul schimbărilor rapide din mediul guvernamental şi din cadrul politicilor publice. La fel de importante sunt monitorizarea modului în care pandemia va interacţiona cu aceste patru megatendinte – globalizarea, tehnologia, demografia şi mediul înconjurător – şi evaluarea rezultatelor acestora în întreaga organizaţie.

Ce rol va juca sustenabilitatea post-pandemie?

Este încă incert în ce măsură sustenabilitatea va juca un rol central în revenirea economică post-pandemie. Este însă clar că la nivelul de conducere al companiilor, rolul pe care îl are sustenabilitatea pe termen lung începe să devină tot mai definit, fie că este vorba de gestionarea impactului general pe care îl are activitatea companiei sau pentru crearea valorii pe termen lung pentru părțile interesate.

Așadar, este încă incert în ce măsură companiile românești vor lua în considerare principii de sustenabilitate pentru investițiile viitoare, însă, la nivel operațional, sustenabilitatea pare să devină un element tot mai important.

Impactul acestei crize nu va fi doar la nivel economic, ci va influența toate aspectele vieții de zi cu zi, iar un prim pas către redresare este orientarea activității economice către o dezvoltare sustenabilă. Epidemia COVID-19 poate reprezenta un moment important pentru companiile românești, ce pot înțelege care sunt lacunele în provocările atipice ale prezentului și se pot replia strategic pentru a se dezvolta sustenabil, creând valoare pentru toți stakeholderii.

Descarcă articol


29 octombrie 2020

Anunț de lansare a CENTRULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A ANTREPRENORIATULUI

Începând cu luna octombrie 2020 s-a deschis Centrului regional de dezvoltare a antreprenoriatului în cadrul proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est” (POCU/82/3/7/105554), implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Asociația ESE – European Support for Education (Membrul 1), Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE (Membrul 2) și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” (Membrul 3).

Centru regional de dezvoltare a antreprenoriatului vizează consolidarea capacității noilor antreprenori și angrenarea altor potențiali antreprenori, respectiv antreprenorii selectați precum și persoanele participante la programul de formare antreprenorială derulat în cadrul proiectului ale căror planuri de afaceri nu au fost selectate.

Centrul regional de dezvoltare a antreprenoriatului vă pune la dispoziție informații și servicii de specialitate pentru afaceri, prin implicarea experților din cadrul proiectului, colaborând în același timp cu specialiști în domeniul antreprenorial, al managementului economico-financiar, al markenting-ului in afaceri, asigurând astfel suport antreprenorilor sprijiniți prin proiect, cât și viitorilor antreprenori interesați pe piața socio-economică din reg. Sud-Est.

Experții proiectului vă stau la dispoziție cu informații și consiliere dar și cu facilitarea de întâlniri cu reprezentanții instituțiilor de interes pentru dumneavoastră.

De asemenea, facilitățile centrului reprezintă o oportunitate excelentă pentru mediul de afaceri de a crea parteneriate durabile cu antreprenorii înregistrați în cadrul proiectului în funcție de specificul activității fiecăruia.

Adresa Centrului regional de dezvoltare a antreprenoriatului:

 • Piața Ovidiu nr.14, Constanța
 • Programul: Luni – Vineri, 09:00 – 16:00
 • Date de contact :
 • E-mail: antreprenorsud@gmail.com
 • Telefon: 0760271297

Descarcă articol


17.11.2020

SUSTENABILITATEA ÎN CADRUL AFACERILOR

 • Ce este sustenabilitatea – scurt istoric al conceptului

Conceptul de sustenabilitate a apărut acum aproximativ 30 de ani, în gândirea economică a specialiștilor din vestul Europei. Această idee a venit ca răspuns la părerea majorității oamenilor de afaceri că doar profitul contează.

Împreună cu apariția acestui concept, s-a încercat găsirea unei modalități prin care afacerile să se dezvolte durabil, dar corporațiile să fie mai responsabile față de oameni și față de planetă.

Sustenabilitatea în afaceri nu are o definiție exactă, ci este mai degrabă formată dintr-o serie de recomandări și de acțiuni, care urmăresc mai mult decât simplul profit imediat și lasă moștenire generațiilor viitoare un mediu economic durabil și o planetă mai curată.

 • Ce presupune o viziune sustenabilă corectă a afacerilor?

Scopul unei inițiative antreprenoriale este de a aduce valoare comunității prin însuși obiectul de activitate vizat. Pentru a-și asigura sustenabilitatea, la rândul lui, un antreprenor trebuie să implementeze soluții proprii sau dezvoltate de alți antreprenori de eficientizare a propriei activități și astfel, prin inovare reală, obține minimizarea efectelor negative ale impactului propriei întreprinderi asupra comunității sau mediului.

În acest sens, rolul antreprenorului nu este de a minimiza efectele  impactului propriei întreprinderi, ci de a crea un impact pozitiv pentru comunitate în ariile relevante activității lui.

Pornind de la această premisă, supraviețuirea și dezvoltarea întreprinderii este unicul țel de sustenabilitate de urmat. Dacă testul pieței validează viziunea antreprenorului, înseamnă că aceasta reprezintă o soluție reală la o problema întâlnită în comunitate. Din acest punct supraviețuirea depinde de viziunea antreprenorului, de măsurile identificate și de agilitatea companiei.

 • Metode de sustenabilitate financiară și economică

Sustenabilitatea unui plan de afaceri are ca scop dezvoltarea unei strategii pe termen lung. Chiar dacă acțiunile sustenabile pot părea cheltuieli inutile, protejarea pe viitor de probleme și crize economice face ca acestea să merite.

Câteva metode ușor de pus în practică și care ar putea să aducă numeroase beneficii sunt următoarele:

 • Adoptarea unor atitudini ecologice față de mediul înconjurător (schimbarea becurilor cu incandescență cu becuri cu LED, refolosirea și reciclarea materialelor, folosirea mașinilor electrice, a încălzirii solare etc.);
 • Preocuparea pentru sănătatea angajaților (prin asigurări private de sănătate, abonamente la săli de sport, informări cu privire la diferite riscuri);
 • Sponsorizarea unor școli și facultăți;
 • Asigurarea unui nivel de salarizare corect pentru atragerea de personal calificat și pentru păstrarea lucrătorilor buni;
 • Îmbunătățirea nivelului de educație prin oferirea de cursuri de specializare, participarea la simpozioane, congrese.

Încorporarea sustenabilității în modelul de afaceri este importantă nu doar pentru obținerea unui avangaj competitiv pentru întreprinderi, ci și pentru o creștere eficientă și respnsabilă din punct de vedere social.

Aproape trei sferturi dintre directorii generali consideră că o afacere înseamnă mult mai mult decât profit. Aceștia recunosc importanța satisfacerii nevoilor societății în ansamblu, dincolo de cele ale investitorilor, clienților sau angajaților, precum și necesitatea apărării intereselor generațiilor viitoare.

De asemenea, majoritatea directorilor sunt de acord că scopul unei afaceri nu este doar profitul, ci și protejarea intereselor tuturor părților implicate.

Descarcă articol


17.02.2021

PLAN DE ASIGURARE A SUSTENABILITĂȚII IDEILOR DE AFACERI

O afacere devine sustenabilă prin folosirea tehnicilor inovative, prin trecerea la tehnologii ecologice și prin investiția în viitor.

 • Acțiuni care vizează profitul
 • Identificarea unor noi tipuri de produse/servicii de calitate superioară (fiabile și durabile) ce pot aduce venituri suplimentare;
 • Eficientizarea activităților prin de reducerea costurilor și a pierderilor de orice fel;
 • Evaluarea campaniilor de marketing și lansarea unor campanii cu impact mai mare decat cel avut până acum;
 • Înscrierea în Grupuri de discuții pe teme de finanțări și antreprenoriat, grupuri cu aceeași activitate de afaceri;
 • Urmărirea procesului legislativ atunci când lucrurile sunt ”fierbinți”;
 • Publicitatea și creșterea vizibilității firmei pe rețelele sociale;
 • Diversificarea ofertei de produse și/sau servicii
 • Actualizarea permanentă cu noutățile legislative care influențează activitatea firmei
 • Monitorizarea pieței și a concurenței
 • Găsirea unor furnizori noi mai ieftini pentru materiile prime și materialele folosite în procesul de producție
 • Organizarea de cursuri de inițiere în domeniul în care antreprenorii activează
 • Accesarea de noi programe cu finanțare europeană
 • Acțiuni care vizează oamenii/comunitatea/societatea
 • Preocuparea pentru sănătatea angajaților (prin asigurări private de sănătate, abonamente la săli de sport, informări cu privire la diferite riscuri);
 • Sponsorizarea unor școli și facultăți;
 • Asigurarea unui nivel de salarizare corect pentru atragerea de personal calificat și pentru păstrarea lucrătorilor buni;
 • Îmbunătățirea nivelului de educație prin oferirea de cursuri de specializare, participarea la simpozioane, congrese etc.
 • Sponsorizarea studentilor sau construirea de scoli
 • Creșterea satisfacției clienților prin produsele și serviciile oferite
 • Realizarea de produse fără efecte nocive asupra sănătăţii clienților
 • Instruirea angajaţilor pe teme de eficienţă energetică
 • Implicarea activă în acțiuni de voluntariat la nivelul comunității
 • Incheierea de protocoale de colaborare cu ONGuri și/sau autoritățile locale
 • Organizarea de campanii de informare pe teme de interes social
 • Promovarea standardelor etice înalte în business
 • Asigurarea unei calităţi ridicate a condiţiilor de muncă a salariaţilor
 • Asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor
 • Protejarea drepturilor salariaţilor
 • Programe pentru prevenirea discriminării angajaţilor
 • Instruirea permanentă a angajaților prin accesarea de programe de instruire de perfecționare sau dezvoltare personală a acestora
 • Sprijinirea instituţiilor de caritate
 • Programe de instruire a şomerilor
 • Oferirea de programe de internship pentru tineri

Scopul unei inițiative antreprenoriale este de a aduce valoare adăugată comunității prin însuși obiectul de activitate vizat. Pentru a-și asigura sustenabilitatea, la rândul lui, un antreprenor trebuie să implementeze soluții proprii sau dezvoltate de alți antreprenori de eficientizare a propriei activități și astfel, prin inovare reală, obține minimizarea efectelor negative ale impactului propriei întreprinderi asupra comunității sau mediului.

În acest sens, rolul antreprenorului nu este de a minimiza efectele  impactului propriei întreprinderi, ci de a crea un impact pozitiv pentru comunitate în ariile relevante activității lui.

Pornind de la această premisă, supraviețuirea și dezvoltarea întreprinderii este unicul țel de sustenabilitate de urmat. Dacă testul pieței validează viziunea antreprenorului, înseamnă că aceasta reprezintă o soluție reală la o problema întâlnită în comunitate. Din acest punct supraviețuirea depinde de viziunea antreprenorului, de măsurile identificate și de agilitatea companiei.

Înţelegerea şi aplicarea conceptelor sustenabilităţii devine o necesitate într-o lume care încearcă să facă faţă presiunilor demografice, degradării mediului natural, împuţinării resurselor disponbile sau instabilităţii pieţelor financiare.

Descarcă articol