Obiectivele Specifice

Print Friendly, PDF & Email

OS1.  Creșterea responsabilității sociale și gradului de informare a publicului la nivelul regiunii Sud-Est (județele Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea) privind oportunitățile, condițiile, avantajele formării și sprijinului antreprenorial pentru minim 620 de persoane (respectiv 62 șomeri, 124 inactivi pe piața muncii și 434 care au un loc de muncă dar doresc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă).


OS2. Îmbunătățirea inserției socio-profesionale a 62 persoane șomere și 124 persoane inactive și dezvoltarea spiritului antreprenorial a 434 persoane care au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă la nivelul regiunii Sud-Est (județele Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea).

OS3. Sprijinirea inițiativelor și dezvoltarea soluțiilor inovative antreprenoriale de creare a locurilor de muncă, creșterea oportunităților de ocupare, facilitarea integrării pe piața muncii și promovarea incluziunii active în regiunea Sud-Est.


OS4. Dezvoltarea performantă și creșterea sustenabilității a 75 intreprinderi, generarea unui management performant și consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regional.


OS5. Îmbunătățirea inserției sociale, promovarea egalității de șanse, combaterea descriminării, depășirea barierelor de ordin moral și etnic și accentuarea imaginii sociale pentru 62 persoane de etnie romă (minim 10%) și 310 femei (minim 50%) prin asigurarea accesului egal la pachetul integrat de antreprenoriat furnizat la nivelul regiunii Sud-Est (județele Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea).


OS6.  Implementarea principiului dezvoltării durabile, asigurarea protecției mediului, utilizării eficiente a resurselor și îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.