Despre noi

Print Friendly, PDF & Email

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Beneficiar al acestui proiect, este o instituţie de prestigiu şi recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale.

Implicarea IDRU în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiintat ca persoană juridică anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.

Solicitantul desfăşoară regulat activităţi de mentorat, ce manifestă o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane, în scopul asigurării unui nivel optim de pregatire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil pe piaţa muncii.

www.idru.ro


Asociatia ESE – European Support for Education

Începând cu anul 2014, ESE asigură cadrul pentru dezvoltarea și implementarea de măsuri/acțiuni ce vizează creșterea calității educației și dezvoltare de afaceri/antreprenoriat. În utimii 2 ani a dezvoltat preponderent acțiuni specifice în cadrul unui parteneriat activ: informare/conștientizare privind accesul și participarea la educație; consilierea și orientarea educațională a elevilor care se confruntă cu un grad ridicat de absenteism, prevenirea abandonului școlar; consilierea parentală, relaționare și educație elev-părinte; dezvoltarea educațională, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii; consilierea profesională a elevilor din anii terminali, promovarea nediscriminării, egalității de șanse, multiculturalismului în procesul educativ, metode instructiv-educative de maximizare a potențialului intelectual; protecția mediului, biodiversitatea și altele.

www.asociatiaese.ro


Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale „Pro Vocatie”

Organizaţie nonguvernamentală înfiinţată în 2001, dedicată formării şi evaluării profesionale. PRO VOCAŢIE a creat în România primul Centru de Evaluare a Competenţelor pentru ocupaţii din domeniul social.

Pornim de la premisa că toţi oamenii au acces la educaţie, formare, calificare şi certificarea competenţelor, pe tot parcurusul vieţii şi fără discriminare.

Misiunea noastră este să facilitam dobândirea competenţelor profesionale cursanților noştri printr-un  proces de formare şi evaluare profesională de calitate.

www.provocatie.ro


Asociatia „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare

Asociația se implică în permanență în derularea de programe naționale de acțiune socială în scopul conștientizării și valorificării valențelor educaționale în vederea integrării sociale a grupurilor defavorizate.

www.aqua-swim.ro